Seminar om MPN, Bergen 17.10.2023

Myeloproliferative sykdommer (MPN), Bjørn Tore Gjertsen (PDF, 22MB)Program og lenker, presentasjon fra MPN-seminaret (PDF, 1MB)

Seminar om myelomatose høsten 2019

Anders Sundan – Grunnforskning og hva kan vi vente av forskningen (PDF, 4MB)
Anders Waage – Studier i Trondheim (PDF, 1MB)
Fredrik Schjesvold – Studier i Norge 2019 (PDF, 29MB)
Hartmut Goldschmidt – Therapy and Vlinical Trials (PDF, 9MB)
Ivar Kristiansen – Myelomatose i Norge (PDF, 3MB)
Nina Gulbrandsen – Hva er myelomatose og hvordan det behandles (PDF, 5MB)
Serdar Erdogan – International Myeloma Foundation (PDF, 5MB)
Tobias Slørdahl – Hva er myelomatose og hvordan behandles det (PDF, 17MB)

Video fra foredragene:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminar om MPN, 12.09.19, Oslo

Myeloproliferativ neoplasme (MPN). Hoa Tran (PDF, 6MB)
Polycytemia Vera. Eivind Galteland (PDF, 1MB)
Myelofibrose. Hoa Tran (PDF, 4MB)
Essensiell trombocytemi. Eirik Tjønnfjord. (PDF, 99KB)
MPN – blodpropp og blødning. Ellen Brodin (PDF, 7MB)
Burdens of MPN and new ways to manage this. Claire Harrison (PDF, 34MB)

Video fra foredragene:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminar om MDS, 10.09.19, Oslo

Myelodysplastisk syndrom (MDS). Ingunn Dybedal (PDF, 1MB)
Lav-risiko MDS. Astrid Olsnes Kittang (PDF, 4MB)
Høy-risiko MDS. Synne Torkildsen (PDF, 2MB)
Allogen stamcelletransplantasjon ved MDS. Ingunn Dybedal (PDF, 2MB)

Video fra foredragene:

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminar om KLL, 03.09.19 Oslo og 05.09.19 Trondheim

Benmarg og kreft. Geir Tjønnfjord (PDF, 2MB)
KLL – behandling eller ikke. Geir Tjønnfjord (PDF, 5MB)
KLL – aktuelle studier i Trondheim. Emadoldin Feyzi (PDF, 1MB)
Forskning og kliniske studier. Andrea Lenartova (PDF, 6MB)
Persontilpasset behandling av pasienter med KLL. Sigrid Skånland (PDF, 7MB)

Video fra foredragene:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminar om myelomatose 05.1.18, Bergen

Treatment Multiple Myeloma. An international outlook. Jean Luc Harousseau (PDF, 29MB)
Studier ved Oslo myelomatosesenter 2018. Fredrik Schjesvold (PDF, 27MB)
Om Myelomatose. Aymen Bushra Ahmed.  (PDF, 8MB)
Myelomatose og fysisk aktivitet. Tom Igelkjøn (PDF, 9MB)
International Myeloma Foundation. Serdar Erdogan IMF (PDF, 24MB)

Seminar om myelomatose 02.1.18, Trondheim

Treatment Multiple Myeloma. An international outlook. Jean Luc Harousseau (PDF, 29MB)
Hva er myelomatose og hvordan behandles det.Tobias Schmidt Slørdahl (PDF, 17MB)
Myelomatose og yrkessykdom. Siri Slåstad (PDF, 414KB)
Aktuelle studier. Anders Waage (PDF, 1MB)
Immunterapi. Anders Sundan (PDF, 4MB)
Elen Stokke – Fysisk trening (PDF, 993KB)
International Myeloma Foundation. Serdar Erdogan IMF (PDF, 24MB)

Seminar om myelomatose 31.10.18, Oslo

Treatment Multiple Myeloma. An international outlook. Jean Luc Harousseau  (PDF, 29MB)
Hva er myelomatose og hvordan behandles det. Nina Gulbrandsen (PDF, 5MB)
Studier Oslo myelomatosesenter 2018. Fredrik Schjesvold (PDF, 27MB)
Myelomatose blodkreftforeningen. Ludvig Munthe  (PDF, 3MB)
Rehabilitering og trening. Lene Thorsen (PDF, 2MB)
International Myeloma Foundation. Serdar Erdogan IMF (PDF, 24MB)

Video fra foredragene til Jean Luc Harousseau og Nina Gulbrandsen:

 

 

 

 

Foredrag seminar om brukermedvirkning i Myelomatoseforskning, 27.09.18, Trondheim

Hvorfor brukermedvirkning i forskning_Slørdahl (PDF, 15MB)
Brukermedvirkning i brystkreftforskning – erfaringar i Bergen_Knappskog (PDF, 9MB)
Vurderer av brukerinvolvering i søknader om midler til kreftforskning_Bjørnebekk (PDF, 1MB)

Foredrag seminar om Waldenstrøms og Aplastisk anemi 11.09.18, Oslo

Waldenströms Makroglobulinemi Skandinavien. Susanne Öhrn.
Waldenstrøms makroglobulinemi. Geir E. Tjønnfjord

Foredrag fra landskonferansen 12.-13.05.18, Ålesund

Carine Olaussen – Ernæring (PDF, 2MB)

Seminar om leukemier Oslo 13.02.18

Yngvar Fløisland – AML (PDF, 11MB)
Hilde Schjerven ALL – målrettet og persontilpasset terapi (PDF, 8MB)
Ludvig Munthe – Forskning på B-cellekreft-KLL (PDF, 3MB)

Foredrag Seneffekter etter kreftbehandling 15.02.18

Seneffekter etter kreftbehandling_ Cecilie Kiserud (PDF, 10MB)

Foredrag fra Myelomatoseseminaret i Stavanger 06.11.17:

Drugs and Treatment for the Future, Jagannath (PDF, 6MB)
International MYELOMA Foundation, Nadia Elkebir (PDF, 5MB)

Foredrag fra Myelomatoseseminaret Trondheim, 03.11.17:

Beinsykdom ved myelomatose, Therese Standal (PDF, 30MB)
Drugs and Treatment for the Future, Jagannath (PDF, 6MB)
Hva er Immunterapi? Anders Sundan (PDF, 1MB)
Hva er myelomatose og hvordan behandles det? Tobias Slørdahl (PDF, 17MB)
International MYELOMA Foundation, Nadia Elkebir (PDF, 5MB)
Tilgang til nye myelomatosemedisiner, Anders Waage (PDF, 146KB)
 

Foredrag fra Myelomatoseseminaret i Oslo 01.11.17:

Drugs and Treatment for the Future, Jagannath (PDF, 6MB)
Hva er myelomatose og hvordan behandles det? Nina Gulbrandsen (PDF, 4MB)
International MYELOMA Foundation, Nadia Elkebir (PDF, 5MB)
Kreftkoordinatortjenesten, Oddfrid Nesse (PDF, 6MB)
Studier IMF, Fredrik Schjesvold (PDF, 3MB)

Foredrag fra MPN-seminaret 26.09.17:

Essensiell trombocytose. Eivind Galteland (PDF, 614KB)
Fysisk aktivitet.Oddbjørg Jonsdottir (PDF, 2MB)
Myelofibrose. Hoa Tran (PDF, 4MB)
MPN. Hoa Tran (PDF, 6MB)
Polycytemia vera. Anders Dahm (PDF, 397KB)
MPN blodpropp og blødning. Ellen Brodin (PDF, 6MB)

Foredrag fra MDS-seminaret 19.09.17:

Astrid Olsnes-Kittang – MDS lavrisiko sykdom (PPT, 2MB)
Ingunn Dybedal – Allogen stamcelletransplantasjon ved MDS (PPT, 1MB)
Ingunn Dybedal – om MDS (PPT, 4MB)
Synne Torkildsen – Behandling av høyrisk MDS  (PPTX, 1MB)

Foredrag fra landskonferansen 05.17, Arendal

Randi Gjessing – Seksualitet og kreft (PDF, 11MB)
Jurgen Rolke – Ett navn, mange ansikter (PDF, 46MB)
Gry Stålsett – Eksistensog kreft (PDF, 1MB)
Andreas Aase – De fire typene (PDF, 207KB)
Kjetil Tasken-Individtilpasset-kreftbehandling (PDF, 13MB)

Waldenstrøms seminar, Stockholm 15.12.16:

Eva Kimby hematologisk centrum Karolinska institutet desember 2016

Myelomatoseseminarer høsten 2016
Tromsø:

Rafat Abonour patientseurope
Sigrid Haugland Å leve med myelomatose
Anders Vik Myelomatoseseminar
Mats Olsen Myelomatosebehandling i Norge
Merethe Monsen Fysisk aktivitet

Trondheim:

Janne Sundfær og Turid Almvik – Å leve med Myelomatose
Anders Waage Kliniske studier myelomatose
Anders Sundan Myelomatose og immunterapi
Øyvind Hjertner Dagens behandling
Elen Stokke Fysisk aktivitet ved myelomatose
Rafat Abonour patientseurope

 Oslo:

Fredriks Schjesvold studier Oslo
Fredrik Schjesvold myelomatose intro
Nina Poulsson Pasienthistorien
Nina Guldbrandsen Dagens behandling i Norge
Rafat Abonour patientseurope 2016
Elisabeth Edvardsen Seminar om myelomatose okt 2016

Foredrag fra landskonferansen 20-22.05.16

Brukermedvirkning i sykehus. Dag Olaf Torjesen
Langtidsoppfølging Lorentz Brinch

Foredrag fra lokallag Nord-Norges årsmøte 2016:

Arbeidsrettede tiltak gjennom NAV Rehabiliteringstilbud Rettigheter for pårørende_sosionom Bente Fridtjofsen, 12. mars 2016

Foredrag fra MPN-seminaret 17.11.15:

Samlede-foredrag-MPN-seminar-overlege-Håvard-Knudsen
Allogen Stamcelletransplantasjon ved MPN Tobias Gedde-Dahl

Foredrag fra MDS-seminaret 10.11.15:

Anne Marie Halstensen, Råd fra sykepleier
Astrid-Olsnes-Kittang-Lav-risiko-MDS
Ingunn Dybedal – Blodtransfusjon og MDS
Ingunn Dybedal – Hva er MDS
Synne Torkildsen – Høy-risiko MDS

Foredrag fra Myelomatose seminar i Bergen 27.10.15:

Anders Sundan – KG Jebsen senter
Aymen Bushra Ahmed-Dagens behandling av Myelomatose
Aymen Bushra Ahmed – Kort om myelomatose
Rafat Abonour-Nye behandlingsmuligehter og internasjonal forskning
Tom Igelkjøn – fysioterapi og trening
Tor Jacob Moe – Å leve med Myelomatose
Mirjam Østevold-Vardesenteret
Myelomatose – pasienthistorie av Jacob Hygen

Foredrag fra Myelomatose seminar i Trondheim 5.10.15:

Anders Waage – Dagens behandling
Anders Waage – kort om Myelomatose
Jens Hillengass – new treatment options and international research
Karianne Enger – Å mestre livet med en alvorlig sykdom
Turid Almvik og Janne Sundfær – Oppfølging av myelomatosepasienten og pårørende

Foredrag fra Myelomatose seminar i Oslo 6.10.15:

Anders Waage – KG Jebsens senter for myelomatoseforskning
Elin Fjerstad – Livet med alvorlig sykdom
Fredrik Schjesvold – Dagens myelomatosebehandling
Jens Hillengass – new treatment options and international research
Nina Borge – MYELOMATOSE PALLIASJON
Nina Gulbrandsen – Kort om myelomatose

Foredrag fra Kurs om Energityvene i Oslo juni.15:

Utmattelse konferanse 10 6 2015
Selvhjelp utmattelse

Foredrag fra Landskonferansen i Stavanger 23.-25.05.14

Akutte leukemier – hvor er vi i dag? v/ Peter Meyer, dr med, Seksjonsoverlege ved Seksjon blodsykdommer, Avdeling for Blod- og kreftsykdommer, Stavanger Universitetssykehus
Når livet trenger seg på – tenker på stram line v/ Arne Repål

Foredrag fra temamøte «Kreftoverlever- hva nå?» på Litteraturhuset 8.04.14

Sykdom i kroppen – plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse v/psykologspesialist Nina Lang
Jeg har overlevd kreften – men hva med oss som familie? v/psykologspesialist Nina Lang
«Kreftbehandlingen var bare halve jobben» – en kreftoverlevers erfaring med å komme tilbake til hverdagen etter endt kreftbehandling v/ May Aasebø Hauken, Senter for krisepsykologi, Bergen
Kreftoverlever – hva nå? Hvordan ivareta selvfølelsen etter kreft v/ Psykolog Guro Øiestad

Foredrag fra seminaret «Kreft i benmargen» – Åsgårdstrand 14. – 16.09.12

Benmargskreft v/ Nina Gulbrandsen, Avdeling for blodsykdommer Oslo Universitetssykehus

Foredrag landsmøte og landskonferansen 2011

Foredrag ved prof. Geir Tjønnfjord, OUS