Likepersoner er ikke helsepersonell og kan ikke uttale seg om spørsmål som har med diagnose eller behandling å gjøre. Våre likepersoner kan ikke besvare medisinske spørsmål, men er her for deg som trenger en samtalepartner.

Ring vår likepersontelefon: 94 85 11 11
 

Åpningstider:

Mandager mellom kl. 13:00 og 15:00
Torsdager mellom kl. 18:00 og 20:00

*Hvis du ringer, og ikke får svar - forsøk gjerne igjen. Hvis vi sitter opptatt i en telefonsamtale kan vi ikke se nummeret på den som ringer, og får derfor ikke ringt tilbake. 

Likepersonstjenesten utføres på frivillig basis og er gratis. 

Kontaktperson for likepersonstjenesten:

Anne Lise Hustadnes
E-post: likeperson@blodkreftforeningen.no

Disse likepersonene kan kontaktes direkte:

Ninja Ulvestad Pettersen, e-post: ninja2472@gmail.com, mob. 469 82 689
Runar Slinning, e-post: rslinni@online.no, mob: 901 41 425
Gunn Åse Hammervik, e-post: guhammer@gmail.com, mob: 900 21 648
Odd Halvard Haug, e-post: odhahaug@online.no, mob: 906 61 363
Sigrid Matthes, e-post: sigrid.matthes@lyse.net
Reidun Pettersen, e-post: reidun.pettersen@gmail.com, mob: 483 56 120
Hege Therese Grønhaug, mob: 901 17 795
Wenche Rønnestad, mob: 976 05 508
Turid Larsen, mob: 930 48 897
Trude Wetaas, e-post: trude.wetaas@gmail.com, mob: 480 25 705
Gunnar Garthus, e-post: gungar07@gmail.com, mob: 913 84 339 (Likeperson pårørende)