Webinar: siste nytt om myelomatose fra ASH, 16.12.21
 

 

Webinar om Akutt lymfatisk leukemi (ALL), 19.10.21
 

 

Webinar om Akutt myelogen leukemi (AML), 19.10.21

 

 

Webinar om MDS, 01.09.21

 

Webinar om Amyloidose, 05.05.21

 

Webinaret er støttet av Myeloma Patients Europe

Webinar om Kronisk lymfatisk leukemi (KLL), 12.04.21

 

Webinaret er støttet av legemiddelselskapene Janssen og Abbvie

Webinar om medisinering ved KML, 07.04.21

 

Webinar om MPN, 03.03.21

 

Webinaret er støttet av legemiddelselskapet Novartis. 

Webinar om blodkreft, korona og vaksine, 15.02.21

 

Webinaret er støttet av legemiddelselskapet Takeda.

Webinar om myelomatose, 05.01.21

 

Webinaret er støttet av legemiddelselskapet Takeda og International Myeloma Foundation.