Lokallaget ble etablert 14. september 2021.

Egil Ihlen sammen med Blodkreftforeningen for Oslo og omegn, og Blodkreftforeningen sentralt var en av initiativtakerne til å etablere eget lokallag for Østlandet sør øst.  Han ble valgt som styreleder. 

Pandemien satte en effektiv stopper for etableringen, men nå er vi godt i gang.  Vi håper etableringen kan bidra til et godt samarbeid, og til det beste for våre medlemmer.

Styret har mange ideer knyttet til områder vi ønsker å arbeide videre med.  Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert.  Styret er ellers takknemlig for innspill om saker og tiltak dere ønsker vi skal arbeide videre med.