Det er etablert et nytt lokallag i Blodkreftforeningen. Velkommen til Blodkreftforeningen for Østlandet sør øst. Den 14. september 2021 ble foreningen stiftet og styret konstituert.

Egil Ihlen har sammen med Blodkreftforeningen for Oslo og omegn, og Blodkreftforeningen vært en av initiativtakerne til å etablere et eget lokallag for Østlandet sør øst og ble valgt som styreleder. I styret sitter også: Ninja Ulvestad Pettersen, Hilde Nygaard og John C. Paulshus. Tankene om etableringen ble forsterket etter et kafemøte i Fredrikstad den 7. november i 2019. Deltakerne mente det var behov for en forening for Østfold. Det inspirerte meg til å starte en forening i området.

Pandemien har satt en effektiv stopper for etableringen, men nå er vi i gang. Vi håper etableringen kan bidra til et godt samarbeid, og til det beste for våre medlemmer. Møtet i Brygga kultursal i Halden, bekreftet medlemmenes behov for informasjon.
Styret har mange ideer knyttet til områder vi ønsker å arbeide videre med. Vi kommer tilbake med informasjon om dette etter hvert. Styret er takknemlig for innspill om saker/tiltak dere ønsker vi skal arbeide med.