Blodkreftforeningen har over 2500 medlemmer. Foreningen er også medlem av Kreftforeningen og samarbeider tett med avdeling for blodsykdommer på Rikshospitalet og andre sykehus.

Sentrale oppgaver for Blodkreftforeningen

  • Være til støtte for blodkreftrammede og deres pårørende, og drive likepersonarbeid
  • Formidle pasient- og pårørenderettet informasjon om blodkreft, spesielt om framskritt og nye behandlingsmetoder, samt om foreningens virksomhet
  • Utføre interessearbeid ovenfor politikere, myndigheter og helsevesen
  • Bidra til profilering ovenfor allmenheten om blodkreft og foreningens virksomhet

Historien

Foreningen ble stiftet på Montebellosenteret på Lillehammer den 13. november 1991. Frem til juni 2008 var navnet Norsk Forening for Benmargstransplanterte. I 2008 forandret foreningen vedtektene til også å inkludere leukemipasienter som ikke er stamcelletransplanterte, og foreningen tok navnet Margen. I 2013 endret foreningen navn til Blodkreftforeningen og på den måten favner foreningen alle pasienter med blodkreftrelatert sykdom