Lokallaget har jevnlige aktiviteter, foredrag og treff for medlemmene i området.  
Alle nyinnmeldte medlemmer som tilhører lokallagets område får automatisk tilsendt informasjon om lokallagets aktiviteter.

Kontaktinformasjon til alle i lokallagsstyret finner du lenger ned på siden.