Medlemskap
Type medlemskap Pris
Hovedmedlem 250,-
Familiemedlem 500,-
Støttemedlem 100,-

BLI MEDLEM

 

Hovedmedlemskap er for alle som har, eller har hatt blodkreftrelaterte sykdommer, eller er stamcelletransplanterte, samt pårørende til disse gruppene og andre personer med uttalt interesse for blodkreftrelatert sykdom.

Velg Familiemedlemskap dersom du ønsker å melde inn deg selv og dine familiemedlemmer. Medlemmer i et familiemedlemskap må bo i samme husstand.

Støttemedlemskap er for familiemedlemmer som ikke bor sammen med hovedmedlemmet og som ønsker å støtte Blodkreftforeningens arbeid. Støttemedlemmer får ikke informasjon fra Blodkreftforeningen tilsendt i posten, som for eksempel medlemsbladet.

Dersom du opplever det vanskelig å melde deg inn ved å benytte skjemaet over så ber vi om at du tar kontakt med vårt sekretariat så hjelper vi deg.

Som medlem støtter du vårt arbeid for blodkreftrammede og deres pårørende – takk for ditt medlemskap!

E-post: post@blodkreftforeningen.no
Telefon: 97 62 75 11
Åpningstid telefon: 09-15 hverdager