Som medlem i Blodkreftforeningen støtter du vårt arbeid med å opprettholde et høyt trykk på forskning innen de ulike blodkreftdiagnosene, for raskere godkjenning av nye medisiner og behandlingsmetoder, samt for å ivareta interessene til dem som er berørt av blodkreft. Vi jobber også aktivt overfor politikere og beslutningstakere for å sette fokus på de sakene som er viktige for oss. Blodkreftforeningen har både lokale og nasjonale tilbud til våre medlemmer.

Bli medlem

Dette får du som medlem 

  • Blodkreftforeningens medlemsblad tilsendt i posten *
  • Tilgang til brosjyrer og informasjonsmateriell 
  • Tilbud om samlinger og arrangementer i regi av Blodkreftforeningen
  • Mulighet til å møte andre blodkreftberørte gjennom foreningens likepersonsarbeid 
  • Mulighet til å møte andre blodkreftberørte i våre lokalforeninger
  • Invitasjon til ulike aktiviteter i lokalforeningene (som eksempelvis foredrag, sosiale treff)
  • Tilgang til aktivitetskalender som viser både lokale og nasjonale aktivitetstilbud
  • Informasjon om blodkreft gjennom våre informasjonskanaler og aktiviteter 

*Gjelder ikke støttemedlemmer

Hva koster et medlemskap i Blodkreftkreftforeningen?

Blodkreftforeningen tilbyr tre ulike  medlemskap:

- Medlemskategori 1:
Enkeltmedlem. Dette er for deg som som er eller har vært diagnostisert med blodkreft, eller som er pårørende til blodkreftrammede.
Kr. 250,- 

- Medlemskategori 2: Familiemedlemskap. Dette er for deg som som er eller har vært diagnostisert med blodkreft, og som ønsker å melde inn inntil 8 husstandsmedlemmer (som har samme bostedsadresse som hovedmedlem), altså  familie og pårørende som engasjerer seg i blodkreftsaken og som ønsker å støtte Blodkreftforeningens arbeid.
Kr. 500,-

- Medlemskategori 3: Støttemedlem. Dette er for deg som kjenner noen som er rammet eller kjenner pårørende til noen som er rammet. Du har kanskje ikke blodkreft veldig tett på, men du føler for å støtte foreningens arbeid.
Kr. 100,-

**  Ved innmelding i november og desember gjelder medlemskontingenten for inneværende år og neste år.

Sterkere sammen - bli støttemedlem!

Desto flere vi er som støtter og jobber for en felles sak - desto bedre! Selv om du eller dine nærmeste ikke er rammet, så kjenner du kanskje noen som har blodkreft tett på livet. Som støttemedlem bidrar du til vårt arbeid for raskere tilgang til nye medisiner og nye behandlingsmetoder, mer forskning og et godt støttetilbud til de som er berørt av blodkreft. På forhånd tusen takk for at du velger å bli støttemedlem i Blodkreftforeningen! 

Medlemskap
Type medlemskap Pris
Enkeltmedlem 250,-
Familiemedlemskap 500,-
Støttemedlem 100,-

BLI MEDLEM

* Ved innmelding i november og desember gjelder medlemskontingenten for inneværende år og neste år.

Dersom du opplever det vanskelig å melde deg inn ved å benytte skjemaet over så ber vi om at du tar kontakt med vårt sekretariat så hjelper vi deg.

Tusen takk for ditt medlemskap!

E-post: post@blodkreftforeningen.no
Telefon: 97 62 75 11
Åpningstid telefon: 09-15 hverdager