Gjennom Blodkreftforeningen får du blant annet tilgang til vårt nettverk av likepersoner. En likeperson er en ressursperson med egen erfaring med samme type sykdom som kan gi deg veiledning og støtte før, under og etter behandling. De som står nær en som er syk har sine egne utfordringer og vi har derfor egne likepersoner for pårørende. Alle våre likepersoner har fått opplæring i dette arbeidet og har taushetsplikt.

Likepersonsarbeid er og har vært foreningens viktigste virke. Gjennom mangeårig satsing på utvikling, forbedring og målrettet kursing av våre likepersoner er vi i dag på et nivå som er høyt anerkjent både av sykehusene, Kreftforeningen og andre pasientforeninger.

Vi arbeider for å samordne og fremme medlemmenes interesser, men også å være et forum som kan tilby støtte og oppfølging av våre medlemmer. Som interesseorganisasjon har vi erfart at andre som har opplevd det samme er verdifulle ressurser i en uvant og for mange skremmende situasjon.

Hva er en likeperson?

En likeperson er en som har gått igjennom en sykdomsperiode, enten som syk eller som påførende. En likeperson er en som ønsker å bruke av sin tid slik at mennesker som står midt i en vanskelig situasjon skal kunne ha noen å snakke med.

Likepersoner er ikke helsepersonell og kan ikke uttale seg om spørsmål som har med diagnose eller behandling å gjøre.

Likepersonstjenesten utføres på frivillig basis og er gratis.

Her kan du lese mer om organiseringen av likepersontjenesten i Blodkreftforeningen: Prosjekt Likepersonteneste

Kontaktperson for likepersonstjenesten:

Anne Lise Hustadnes
E-post: likeperson@blodkreftforeningen.no

Ring vår likepersontelefon: 94 85 11 11

Åpningstider:
Mandager mellom kl. 13:00 og 15:00
Torsdager mellom kl. 18:00 og 20:00