Styret

Navn Tittel Mobil E-post
Runar Slinning Styreleder 901 41 425
Anders Putten Styremedlem
Lene Tangen Styremedlem 916 11 028
Inger Margrethe Slinning Styremedlem 975 84 082