Styret

Navn Tittel Mobil E-post
Heidi Vikan Leder 95780583
Marion Sørensen Økonomiansvarlig 95944940
Kine Olsen Sekretær 91536088
Elisabeth Halse Pårørendekontakt 95833621
Edelh Ingebrigtsen Styremedlem 90548459
Berit Johansen Styremedlem 45485377
Reidun Kristine Pettersen Varamedlem og likepersonansvarlig 48356120
Grethe Olsen Varamedlem 41605796