Aktiviteter

Styret

Navn Tittel Mobil E-post
Arndis Atladottir Leder 957 78 372
Irene Eriksen Nestleder 92463997
Irene Mørland Dale Sekretær 456 01 950
Else Beate Storsveen Styremedlem 92636569
Torstein Koveland Kasserer 917 29 398
May Anett Halvorsen Styremedlem 99325116
Kristin Grindheim-Jaktevik Likepersonkontakt 922 21 557
Knut Georg Kvifte Varamedlem 917 20 209
Dag Olav Torjesen Varamedlem 901 29 948