Styret

Navn Tittel Mobil E-post
Anita Nymo Leder og likepersonsansvarlig 90580763
Aud Kari Staaland Styremedlem og kasserer 992 41 218
Else Beate Storsveen Styremedlem 92636569
Irene Eriksen Styermedlem 92463997
Kristin Grindheim-Jaktevik Styremedlem 922 21 557
May Anett Halvorsen Styremedlem 99325116
Dag Olav Torjesen Varamedlem
Torstein Koveland Varamedlem 917 29 398