Styret

Navn Tittel Mobil E-post
Britt Wenche Berg, Leder 98677109
Thom Arnesen Nestleder 48207272
Ole Kristian Røstad Kasserer 91672280
Heidi Jørgensen Likeperson nord i Trøndelag 74013309
Ingunn Yttersian Styremedlem 99235433