Kunsten å skape seg innhold og mening

Hva skjer når du er ekstremt sosial og holder et mer enn normalt tempo i hverdagen, og så blir du parkert – først av myelomatosen og så av pandemien? Inger Altun (69) måtte tenke grundig gjennom hva som nå skulle gi dagene innhold og mening.

Vår hematolog svarer på dine spørsmål om de ulike typene av blodkreft.

Spør hematologen

European Myeloma Day – 27.sept

For første gang arrangeres European Myeloma Day. Dagen markeres blant annet med et digital arrangement - hvor leder i Blodkreftforeningen, Olav Ljøsne deltar og deler hvordan Blodkreftforeningen jobber for å sette fokus på tidlig diagnostisering av myelomatosepasienter.

Mener ledelsen i SLV må skiftes ut

Køen av nye legemidler som skal metodevurderes av Statens Legemiddelverk (SLV) er uakseptabel lang. Leder av SLV, Audun Hågå, legger i Healthtalk nylig skylden på ansattflukt til bedre betalte jobber i legemiddelindustrien. Dagens ledelse med Audun Hågå i spissen har mislykkes. SLV har utvilsomt et lønnsproblem, men også et faglig problem. Hågå og hans folk har ikke lykkes med å bygge opp et faglig miljø på metodevurdering. Eneste løsningen de ser er å ansette flere.

Ny leder for Norsk Selskap for Hematologi

– Å få lov til å bidra inn i arbeidet med å lage en god utdannelse for leger som ønsker å bli hematologer, samt å sørge for at handlingsprogrammet for maligne blodsykdommer er oppdatert og å sørge for at hematologer får faglig påfyll er noe jeg brenner for, sier Ellen Brodin. Tidligere i år ble hun valgt inn som ny leder for Norsk Selskap for Hematologi.

Impress-studien åpner for blodkreftpasienter

Så langt har 359 pasienter vært inne til vurdering for å delta i Impress-studien, men ingen av de har vært pasienter med en eller annen form for blodkreft. En har hatt lymfom.
– I løpet av noen måneder vil vi få nye medisiner tilgjengelig, og da vil det bli større muligheter for blodkreftpasienter, sier professor og prosjektleder for Impress Norway, Åslaug Helland.

Immunforsvaret som våpen

Framtidens kreftbehandling, hvordan ser den ut? Mye tyder på at immunterapi og målrettet, spesialtilpasset behandling er det vi ser mer av i framtiden. Nå foregår mange forsøk der ulike medikamenter prøves ut i ulike kombinasjoner.

Kurs og aktiviteter