KLL: samme diagnose - ulik behandling

Både Trude og Mette har Kronisk lymfatisk leukemi (KLL), mens Trude har blitt behandlet med cellegift og immunterapi, så lever Mette med sykdommen uten at hun har hatt behov for behandling.
Overlege ved avdeling for Blodsykdommer ved Rikshospitalet, Geir Tjønnfjord, gir i denne filmen et innblikk i fakta og behandling av diagnosen.

Vår hematolog svarer på dine spørsmål om de ulike typene av blodkreft.

Spør hematologen

Raskere medisintilgang

Blodkreftforeningen er positive til informasjon om at det er dialog og forhandlinger mellom myndighetene og legemiddelselskapene for å komme frem til en ordning hvor pasienter kan få tilgang til nye medisiner og behandlinger før en endelig beslutning om offentlig finansiering er tatt av Beslutningsforum. 

Velkommen til våre myelomatoseseminarer i høst!

Meld deg på seminar om Myelomatose i Oslo, Trondheim eller Tromsø nå!

Tildelinger til forskning på blodkreft

Vi gleder oss over at forskning på blodkreft har fått støtte under årets forskningstildelinger fra Kreftforeningen! To prosjekter som retter seg mot forskning på myelomatose har fått støtte, og et prosjekt som skal se på hvordan immunterapi kun skal angripe kreftceller, og ikke friske celler hos blant annet pasienter med aggressiv akutt leukemi, ha også fått en tildeling.

Kurs og aktiviteter