Fikk ALL som 5-åring

Stein-Magne Aksnes (38) fra Bergen var 5 år gammel da han ble påvist syk med akutt lymfoblastisk leukemi (ALL). Etter to tilbakefall og påfølgende tøffe behandlinger ble han erklært kreftfri som 14-åring. Kreftfri er han fortsatt, men senskadene må han leve med livet ut.

Din støtte muliggjør vårt arbeid for andre med blodkreft.

Bli medlem

En håpløs beslutning

Beslutningsforum vedtok på sitt møte 17. desember ikke å godkjenne Revlimid til bruk i vedlikeholdsbehandling for myelomatose.
– En håpløs beslutning, mener Blodkreftforeningens leder Olav Ljøsne som synes det er underlig at myndighetene viser til kostnader når noe av kostnadsbildet er at pasientene lever lengre med denne behandlingen.

Myelomatose workshop i Bergen

Vi er så heldige at vi i Norge har to sterke forskningsmiljøer for myelomatose, ved St. Olavs/NTNU og ved OUS, og der begge dekker hele spektret fra grunnforskning til klinisk utprøving. For ytterligere å bedre kontakten mellom de to miljøene, ble det arrangert en workshop i Bergen 14. november i forkant av Onkologisk Forum. Et 20-talls forskere deltok, der det ble gitt presentasjoner fra aktuell forskning i begge miljøene.

Blodgivere bidrar til å redde livet til kreftpasienter

Bli blodgiver!

Tildeling til myelomatoseforskning

Tobias Schmidt Slørdahl, ved St. Olavs hospital, er forskningsleder for et prosjekt som ser på bedring av behandlingseffekten ved myelomatose. Vi gleder oss over at prosjektet har fått 5100 000 kroner i støtte under årets forskningstildeling fra Kreftforeningen!

Kurs og aktiviteter