Kunsten å skape seg innhold og mening

Hva skjer når du er ekstremt sosial og holder et mer enn normalt tempo i hverdagen, og så blir du parkert – først av myelomatosen og så av pandemien? Inger Altun (69) måtte tenke grundig gjennom hva som nå skulle gi dagene innhold og mening.

Vår hematolog svarer på dine spørsmål om de ulike typene av blodkreft.

Spør hematologen

Podcast om amyloidose

Amyloidose er en sjelden diagnose som det er lite kjennskap til - også blant helsepersonell, noe som medfører at dette er en sykdom som mange går lenge med uten å bli diagnostisert. Det gjorde også Tone Mørk, som deler sine erfaringer i denne podcasten om amyloidose. Her medvirker også styreleder i Blodkreftforeningen Olav Ljosne og overlege Fredrik Schjesvold.

Naturmedisin til kreftpasienter – er det trygt?

Noen pasienter kan være fristet til å prøve ulike former for naturmedisin, men det finnes ingen fullgod oversikt over alle bivirkninger eller mulige interaksjoner med legemidler disse kan ha. Ut fra et føre var prinsipp frarådes derfor bruk av plantebaserte produkter for personer med alvorlig sykdom, ifølge Relis.

Ta dose 3!

En nylig publisert studie viser at fullvaksinerte myelomatosepasienter, har økt risiko for å få covid-19 infeksjon og også økt sjanse for innleggelse sammenlignet med personer som ikke har hatt kreft. Imidlertid tar studien utgangspunkt i gjennomsnittet for hele pasientgruppen, en gruppe hvor det er store individuelle forskjeller.
Vår tilknyttede hematolog, Anders Waage, er tydelig på at det uansett er svært viktig for alle blodkreftpasienter å ta den tredje dosen, nye studier viser nemlig at effekten tredobles.

Banebrytende forskning på celleterapi

– CAR-T har vært en fantastisk suksess for lymfekreft og akutt lymfatisk leukemi, og ser også svært lovende ut for behandling av myelomatose. Dette har bidratt til at forskere verden over de siste 10 årene har jobbet for å forske frem CAR-T som kan fungere på andre typer av kreft. Men man har ikke lykkes å finne en CAR som fungerer på andre kreftformer enn ondartet B-cellekreft. Hovedgrunnen til dette har vært at det er vanskelig å finne gode mål utenpå kreftcellene, forklarer Johanna Olweus, professor og seksjonsleder ved Seksjon for kreftimmunologi ved Senter for avansert celleterapi (ACT) på Radiumhospitalet.

Tildelinger til forskning på blodkreft

Vi gleder oss over at forskning på blodkreft har fått støtte under årets forskningstildelinger fra Kreftforeningen! To prosjekter som retter seg mot forskning på myelomatose har fått støtte, og et prosjekt som skal se på hvordan immunterapi kun skal angripe kreftceller, og ikke friske celler hos blant annet pasienter med aggressiv akutt leukemi, ha også fått en tildeling.

Kurs og aktiviteter