Ninja fikk ALL: - Jeg har fått et annet perspektiv på livet

Ninja ble rammet av Akutt lymfatisk leukemi og har gått gjennom stamcelletransplantasjon. Etter kreftdiagnosen har livet bestått av mye opptrening.

Vår hematolog svarer på dine spørsmål om de ulike typene av blodkreft.

Spør hematologen

Vi ønsker å øke kunnskapen om blodkreft

Blodkreftforeningen har laget en oversiktbrosjyre med tittelen «Blodkreft fra A til Å» som vi nå har sendt ut til alle våre medlemmer med siste utgave av I margen.
I tillegg er i ferd med å ferdiggjøre en serie med diagnosespesifikke brosjyrer som gir inngående kunnskap om så vel symptomer, diagnose, behandling og seneffekter av de ulike formene for blodkreft.

Tildelinger til forskning på blodkreft

Vi gleder oss over at forskning på blodkreft har fått støtte under årets forskningstildelinger fra Kreftforeningen! To prosjekter som retter seg mot forskning på myelomatose har fått støtte, og et prosjekt som skal se på hvordan immunterapi kun skal angripe kreftceller, og ikke friske celler hos blant annet pasienter med aggressiv akutt leukemi, ha også fått en tildeling.

Kurs og aktiviteter