KLL: samme diagnose - ulik behandling

Både Trude og Mette har Kronisk lymfatisk leukemi (KLL), mens Trude har blitt behandlet med cellegift og immunterapi, så lever Mette med sykdommen uten at hun har hatt behov for behandling.
Overlege ved avdeling for Blodsykdommer ved Rikshospitalet, Geir Tjønnfjord, gir i denne filmen et innblikk i fakta og behandling av diagnosen.

Vår hematolog svarer på dine spørsmål om de ulike typene av blodkreft.

Spør hematologen

Miljødirektoratet snur, CAR T unntas bestemmelser om utsetting av GMO

Klinisk utprøving av et nytt genmodifisert legemiddel mot benmargskreft (CAR-T-celleterapi) studien trenger allikevel ikke godkjenning av Miljødirektoratet.
–  Dette er en positiv og riktig beslutning som vi mener må føre til en prinsipiell avklaring som bør skje umiddelbart slik at dette er ryddet opp i for kommende klinisk forskning og godkjenning av fremtidig bruk, sier leder i Blodkreftforeningen Olav Ljøsne. 

Velkommen til våre diagnosespesifikke seminarer i høst!

Meld deg på seminar om KLL, MDS, MPN eller Myelomatose nå!

Kurs og aktiviteter