Hva er livskvalitet?

Møt tre av våre medlemmer som har hatt eller lever med en blodkreftdiagnose. Hva gjør de for å skape seg en god hverdag og hva er livskvalitet?

Vår hematolog svarer på dine spørsmål om de ulike typene av blodkreft.

Spør hematologen

Både ja og nei i Beslutningsforum  

Tidsbruk og langdryge prosesser i Systemet for Nye Metoder har Blodkreftforeningen kritisert ved flere anledninger. På møtet i Beslutningsforum 23.mai ble to medisiner for blodkreftpasienter vurdert. Selv om én ble godkjent innebærer avslaget på den andre medisinen mer ventetid for pasientene.

Banebrytende forskning på celleterapi

– CAR-T har vært en fantastisk suksess for lymfekreft og akutt lymfatisk leukemi, og ser også svært lovende ut for behandling av myelomatose. Dette har bidratt til at forskere verden over de siste 10 årene har jobbet for å forske frem CAR-T som kan fungere på andre typer av kreft. Men man har ikke lykkes å finne en CAR som fungerer på andre kreftformer enn ondartet B-cellekreft. Hovedgrunnen til dette har vært at det er vanskelig å finne gode mål utenpå kreftcellene, forklarer Johanna Olweus, professor og seksjonsleder ved Seksjon for kreftimmunologi ved Senter for avansert celleterapi (ACT) på Radiumhospitalet.

Tildelinger til forskning på blodkreft

Vi gleder oss over at forskning på blodkreft har fått støtte under årets forskningstildelinger fra Kreftforeningen! To prosjekter som retter seg mot forskning på myelomatose har fått støtte, og et prosjekt som skal se på hvordan immunterapi kun skal angripe kreftceller, og ikke friske celler hos blant annet pasienter med aggressiv akutt leukemi, ha også fått en tildeling.

Kurs og aktiviteter