Anne Lise fikk AML for 20 år siden - er frisk i dag

- Kanskje er det ikke alt man kan gjøre som man kunne før. Allikevel kan man ha et fullverdig liv, forteller Anne Lise.
Overlege ved Oslo Universitetssykehus, Yngvar Fløisand, gir i denne filmen et innblikk i fakta og behandling av diagnosen.

Vår hematolog svarer på dine spørsmål om de ulike typene av blodkreft.

Spør hematologen

Forslag til ny lov skader pasienter

Stortinget skal etter planen vedta en lov før jul som lovfester systemet for nye metoder i helsevesenet og det såkalte Beslutningsforum. Ved å lese det siste referatet fra Beslutningsforums møte 18. november vil man skjønne hvor galt et slikt lovvedtak vil være for pasientenes rettigheter og mulighet til å være med på å påvirke hvordan vi skal få den beste behandlingen som kan tilbys. 

Tildelinger til forskning på blodkreft

Vi gleder oss over at forskning på blodkreft har fått støtte under årets forskningstildelinger fra Kreftforeningen! To prosjekter som retter seg mot forskning på myelomatose har fått støtte, og et prosjekt som skal se på hvordan immunterapi kun skal angripe kreftceller, og ikke friske celler hos blant annet pasienter med aggressiv akutt leukemi, ha også fått en tildeling.

Kurs og aktiviteter