KML - ulike behandlingsmetoder

Møt to av våre medlemmer med KML (Kronisk myelogen leukemi ) og som har vært igjennom svært forskjellige behandlinger. Agnar Berland gikk gjennom transplantasjon i 1996, mens Bente Larsen fikk diagnosen senere og har kun fått tablettkur.
Overlege ved Akershus universitetssykehus, Eivind Galteland, gir i denne filmen et innblikk i symptomer og behandling av sykdommen.

Vår hematolog svarer på dine spørsmål om de ulike typene av blodkreft.

Spør hematologen

– Et vedtak vi applauderer

Helsetilsynet slo nylig fast at det vil være uforsvarlig av helseforetaket Vestre Viken å ikke fortsette behandling med immunterapi for en pasient som har hatt nytte av behandling vedkommende selv har betalt for hos en privat tilbyder.

Kurs og aktiviteter