Tor Gunnar har hatt Amyloidose i tre år

– Det er ikke slik at sykdommen har preget meg så mye negativt, synes jeg selv, sier Tor Gunnar. Men behandlingen har tatt på.

Vår hematolog svarer på dine spørsmål om de ulike typene av blodkreft.

Spør hematologen

Tildelinger til forskning på blodkreft

Vi gleder oss over at forskning på blodkreft har fått støtte under årets forskningstildelinger fra Kreftforeningen! To prosjekter som retter seg mot forskning på myelomatose har fått støtte, og et prosjekt som skal se på hvordan immunterapi kun skal angripe kreftceller, og ikke friske celler hos blant annet pasienter med aggressiv akutt leukemi, ha også fått en tildeling.

Kurs og aktiviteter