Behandlet med cellegift i 3,5 år

18 år gammel ble Jannik Magnussen rammet av ALL. Tøff cellegiftbehandling gjennom flere år på 90-tallet reddet livet hennes, men satte også sine spor i kroppen. Hun er takknemlig for at den tøffe behandlingen reddet livet hennes, men var uforberedt på senskadene som meldte seg 20 år senere

Vår hematolog svarer på dine spørsmål om de ulike typene av blodkreft.

Spør hematologen

Normal aktivitet ved sykehusene

En høst med økende smittetall ser ikke ut til å påvirke oppfølgingen for blodkreftpasienter. Blodkreftforeningen har sjekket status ved de store sykehusene i landet, Rikshospitalet (OUS), St. Olavs hospital, Haukeland Universitetssykehus (HUS) og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Tildelinger til forskning på blodkreft

Vi gleder oss over at forskning på blodkreft har fått støtte under årets forskningstildelinger fra Kreftforeningen! To prosjekter som retter seg mot forskning på myelomatose har fått støtte, og et prosjekt som skal se på hvordan immunterapi kun skal angripe kreftceller, og ikke friske celler hos blant annet pasienter med aggressiv akutt leukemi, ha også fått en tildeling.

Kurs og aktiviteter