Tor Gunnar har hatt Amyloidose i tre år

– Det er ikke slik at sykdommen har preget meg så mye negativt, synes jeg selv, sier Tor Gunnar. Men behandlingen har tatt på.

Vår hematolog svarer på dine spørsmål om de ulike typene av blodkreft.

Spør hematologen

NyeMetoder koster liv og leveår

NyeMetoder fungerer ikke til pasientenes beste. At Beslutningsforum har bestemt at for pasienter med benmargskreft som har fått stamcellebehandling så blir videre behandling med Revmilid for dyrt er nok et bevis på nettopp dette.
– Det vi vil er at de ser mer individuelt på pasienter og pasientgrupper. Å se alle pasienter under ett, blir urettferdig for en del, sa Olav Ljosne, leder i Blodkreftforeningen, til Dagsrevyen 9.februar 2020.

Forslag til ny lov skader pasienter

Stortinget skal etter planen vedta en lov før jul som lovfester systemet for nye metoder i helsevesenet og det såkalte Beslutningsforum. Ved å lese det siste referatet fra Beslutningsforums møte 18. november vil man skjønne hvor galt et slikt lovvedtak vil være for pasientenes rettigheter og mulighet til å være med på å påvirke hvordan vi skal få den beste behandlingen som kan tilbys. 

Tildelinger til forskning på blodkreft

Vi gleder oss over at forskning på blodkreft har fått støtte under årets forskningstildelinger fra Kreftforeningen! To prosjekter som retter seg mot forskning på myelomatose har fått støtte, og et prosjekt som skal se på hvordan immunterapi kun skal angripe kreftceller, og ikke friske celler hos blant annet pasienter med aggressiv akutt leukemi, ha også fått en tildeling.

Kurs og aktiviteter