Annar har levd med lymfekreft i over 20 år

Annar har non-Hodgkins lymfom og har gjennomgått utallige behandlinger.
– Den beste medisinen er å være ute i naturen og bruke kroppen, sier Annar.
Overlege ved OUS, Marianne Brodtkorb, gir i denne filmen et innblikk i fakta om og behandling av non-Hodgkins lymfomene.

Vår hematolog svarer på dine spørsmål om de ulike typene av blodkreft.

Spør hematologen

Forskningstildelinger fra Kreftforeningen 2021

I år har Kreftforeningen delt ut 176 millioner kroner i forskningstildeinger, mange av prosjektene retter seg ikke mot spesifikke kreftformer, men mot kreftbehandling generelt, de fleste av disse prosjektene er ulike former for forskning på immunterapi. Forskningsprosjekter på blodkreft er tildelt nesten 24 millioner kroner.

Tildelinger til forskning på blodkreft

Vi gleder oss over at forskning på blodkreft har fått støtte under årets forskningstildelinger fra Kreftforeningen! To prosjekter som retter seg mot forskning på myelomatose har fått støtte, og et prosjekt som skal se på hvordan immunterapi kun skal angripe kreftceller, og ikke friske celler hos blant annet pasienter med aggressiv akutt leukemi, ha også fått en tildeling.

Kurs og aktiviteter