Ninja fikk ALL: - Jeg har fått et annet perspektiv på livet

Ninja ble rammet av Akutt lymfatisk leukemi og har gått gjennom stamcelletransplantasjon. Etter kreftdiagnosen har livet bestått av mye opptrening.

Vår hematolog svarer på dine spørsmål om de ulike typene av blodkreft.

Spør hematologen

– Hverdagsrutinene er krykker

Vi går igjen inn i en fase med økt isolasjon, noe som i stor grad fører til at mange kreftpasienter må ta ekstra forhåndsregler. Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse løfter frem de enkle hverdagsrutinene som den beste måten å opprettholde stabilitet i en hverdag som føles usikker.

Tildelinger til forskning på blodkreft

Vi gleder oss over at forskning på blodkreft har fått støtte under årets forskningstildelinger fra Kreftforeningen! To prosjekter som retter seg mot forskning på myelomatose har fått støtte, og et prosjekt som skal se på hvordan immunterapi kun skal angripe kreftceller, og ikke friske celler hos blant annet pasienter med aggressiv akutt leukemi, ha også fått en tildeling.

Kurs og aktiviteter