Takket være friske stamceller fra sin søster reddet Ingunn livet.

Ingunn hadde Non Hodgkins lymfom. Etter et langt behandlingsløp og mange tilbakefall var stamcelletransplantasjon siste mulighet. Heldigvis var den vellykket.

Din støtte muliggjør vårt arbeid for andre med blodkreft.

Bli medlem

Mange blodkreftpasienter har fått god hjelp av donert blod! Det er vi takknemlige for!

Vi trenger flere blodgivere!

Viktig engasjement

– Vi gir full støtte til det arbeidet Finn Helge Quist har lagt ned for å få fortgang i myndighetens arbeid med å få godkjent nye medisiner for myelomatose, sier Blodkreftforeningens nestleder Jacob Hygen.

Individtilpasset medisin

Professor Kjetil Taskén ved Universitetet i Oslo fikk i fjor Kong Olav Vs kreftforskningspris og ble hedret for sitt arbeid med immunterapi. Nå er han i gang med en studie med ulike blodkreftpasienter hvor han undersøker effekt av legemidler direkte på kreftceller fra pasientene i laboratoriet.

Kurs og aktiviteter