Hva er livskvalitet?

Møt tre av våre medlemmer som har hatt eller lever med en blodkreftdiagnose. Hva gjør de for å skape seg en god hverdag og hva er livskvalitet?

Vår hematolog svarer på dine spørsmål om de ulike typene av blodkreft.

Spør hematologen

Mener ledelsen i SLV må skiftes ut

Køen av nye legemidler som skal metodevurderes av Statens Legemiddelverk (SLV) er uakseptabel lang. Leder av SLV, Audun Hågå, legger i Healthtalk nylig skylden på ansattflukt til bedre betalte jobber i legemiddelindustrien. Dagens ledelse med Audun Hågå i spissen har mislykkes. SLV har utvilsomt et lønnsproblem, men også et faglig problem. Hågå og hans folk har ikke lykkes med å bygge opp et faglig miljø på metodevurdering. Eneste løsningen de ser er å ansette flere.

Impress-studien åpner for blodkreftpasienter

Så langt har 359 pasienter vært inne til vurdering for å delta i Impress-studien, men ingen av de har vært pasienter med en eller annen form for blodkreft. En har hatt lymfom.
– I løpet av noen måneder vil vi få nye medisiner tilgjengelig, og da vil det bli større muligheter for blodkreftpasienter, sier professor og prosjektleder for Impress Norway, Åslaug Helland.

Immunforsvaret som våpen

Framtidens kreftbehandling, hvordan ser den ut? Mye tyder på at immunterapi og målrettet, spesialtilpasset behandling er det vi ser mer av i framtiden. Nå foregår mange forsøk der ulike medikamenter prøves ut i ulike kombinasjoner.

Kurs og aktiviteter