Tema: Blodkreft og covid-19

Per Egil Hegge, 80 år, har myelomatose og ble rammet av koronainfeksjon. Professor og immunolog, Anne Spurkeland, og overlege ved OUS, Geir Tjønnfjord, redegjør rundt fakta om covid-19, råd og risiko for kreftpasienter.
Denne filmen er laget med støtte fra Myeloma Patients Europe (MPE).

Vår hematolog svarer på dine spørsmål om de ulike typene av blodkreft.

Spør hematologen

Ekspertpanelet gir pasienter mulighet for ny medisinsk vurdering

–  En viktig hensikt med Ekspertpanelet er at pasienter og pårørende skal kjenne seg sikre på̊ at all relevant behandling er vurdert. Håpet er at vårt råd skal gi ro og mestring for pasient og pårørende, og at det skal være med på å hjelpe dem til å lande i situasjonen de står i, sier Borghild Helene Sandøy Straume, koordinator for Ekspertpanelets sekretariat.

– Vi trenger hele tiden flere givere!

Benmarggiverregisteret ved Oslo universitetssykehus feirer 30 år! Gjennom disse årene har registeret vervet 53 000 givere, av disse har 619 givere gitt stamceller til en ubeslektet pasient. Behovet for flere givere er konstant tilstede, og aller helst ønsker registret seg unge menn.

Tildelinger til forskning på blodkreft

Vi gleder oss over at forskning på blodkreft har fått støtte under årets forskningstildelinger fra Kreftforeningen! To prosjekter som retter seg mot forskning på myelomatose har fått støtte, og et prosjekt som skal se på hvordan immunterapi kun skal angripe kreftceller, og ikke friske celler hos blant annet pasienter med aggressiv akutt leukemi, ha også fått en tildeling.

Kurs og aktiviteter