Oppstart kl. 16:00 fredag 23.august, avslutning søndag 25.aug kl. 14.00.
Landsmøtet avholdes fredag 23.august kl. 18.00 etterfulgt av felles middag og sosialt samvær.

Program for Landskonferansen 2024 (pdf) (213KB)

På lørdag er det satt av tid til erfaringsutvekslingsgrupper og aktiviteter - påmelding til dette i skjemaet lenger ned. Aktivitetene blir som følger: 

  • Kunstmuseum – Haugar 250,- pr person
  • Byvandring med guide 50,- pr person

Blodkreftforeningen dekker kost, losji og faglig program mot en egenandel på kroner 1250 per person. Deltakere må selv betale for reise til og fra hotellet.

Vi har begrenset antall plasser, så førstemann til mølla-­prinsippet gjelder. NB! Landskonferansen er kun for medlemmer. Påmeldingsfrist 1.juli

Påmelding stengt

Oppdatering 22.mai: Påmeldingen til landsmøtet og landskonferansen er nå stengt. Dersom du ønsker å sette deg på venteliste kan du sende en epost post@blodkreftforeningen.no

Vi gjør oppmerksom på at grunnet utgifter knyttet til hotell, møterom og måltider er påmelding bindende. Dersom du blir syk eller forhindret ber vi om at du gir oss beskjed så fort som mulig i forkant av arrangementet på epost: post@blodkreftforeningen.no. Ved manglende oppmøte uten å gi beskjed til sekretariatet, så vil du bli belastet for hotellrommet. 

Invitasjon til landsmøtet

Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Adgang til landsmøtet har alle som er medlemmer av foreningen, og som har betalt årskontingenten for inneværende år. Denne informasjonen er å anse som innkalling til landsmøtet. I henhold til vedtektene skal sakspapirer sendes ut til de som er påmeldt som landsmøtedeltakere senest 14 dager før landsmøtet.

Sakslisten for landsmøtet er som følger:

1. Valg av dirigent/referent/og to til å undertegne protokollen
2. Årsberetning 2023
3. Regnskapet i 2023
4. Hovedstyret framlegger budsjett for 2024
5. Innkomne saker
6. Fastsettelse av kontingent
7. Valg av hovedstyret, valgkomite og revisor

Frist for å sende inn saker som ønskes behandlet på landsmøtet er 19.juli 2024
Disse sendes til post@blodkreftforeningen.no

En valgkomite arbeider med å fremme forslag til valg av styremedlemmer i  Blodkreftforeningen. Har du forslag til kandidater kan du kontakte valgkomiteens leder Agnar Berland agnar.berland@gmail.com