Seminar om kronisk lymfatisk leukemi, 12.03.24

Beandling av KLL, ved Emadoldin Feyzi, overlege ved Avdeling for blodsykdommer, St. Olavs Hospital: 

Siste nytt om kliniske studier på KLL (kronisk lymfatisk leukemi). Ved Emadoldin Feyzi, overlege ved Avdeling for blodsykdommer, St. Olavs Hospital: 

Grunnforskning på KLL. Hvordan kan behandlingen tilpasses den enkelte pasients sykdom? Ved Sigrid Skånland, prosjektleder KLL-studiegruppe ved Institutt for kreftforskning, Oslo Universitetssykehus: 


Å leve med usikkerhet. En kreftdiagnose skaper usikkerhet. Hvordan skape seg et best mulig liv selv med denne usikkerheten hengende over seg. Ved Ingebrigt Røen, PhD og sykehusprest ved St. Olavs Hospital: 


Tre pasienter forteller om sine ulike pasienterfaringer med KLL. Vi møter Gisle Kavli som har en ubehandlet KLL, Trude Wetaas som har vært gjennom cellegiftbehandling immunterapi og Ivar Sørø som har gått hele behandlingsrekken fra å være ubehandlet og til å ende opp med en vellykket stamcelletransplantasjon: 

 

Seminar om myelogene blodkreftsykdommer, Bergen 08.02.2024

Overlege og professor Bjørn Tore Gjertsen om hvordan behandling kan legges opp og tilpasses for at pasienten skal komme tilbake til jobb: 

 

Bastian Hoffmann deler sine erfaringer med å komme tilbake til jobb etter at han ble syk med AML: 

 

Hva kan Sosionomtjenesten ved Haukeland informere om og bidra med når pasienten er inne på sykehuset: 

 

Hva skjer med pasienten under oppholdet på sykehuset, ved avdelingssykepleier Ina Kobbeltvedt Endregaard: 

 

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen er en betydelig bidragsyter til forskningen på blant annet blodkreftsykdommer. Anne Marie Haga forteller om deres arbeid og om åpningen av K.G. Jebsen senter for for myeloid blodkreft i Bergen, hvor professor og overlege Bjørn Tore Gjertsen ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus, blir leder: 

 

Professor Bjørn Tore Gjertsen forteller om det siste innen forskning på myelogene blodkreftsykdommer og hvordan forskningsmiljøene i Bergen er involvert i dette og deres samarbeid med forskningsmiljøer andre steder i Norge og verden: 

 

Overlege Astrid Olsnes om det siste innen behandling og forskning på myelodysplastisk syndrom (MDS): 

 

Professor Bjørn Tore Gjertsen om det siste innen behandling og forskning på kronisk myelogen leukemi (KML) og akutt myelogen leukemi (AML): 

 

Overlege Håkon Reikvam om det siste innen behandling og forskning på Myeloproliferative sykdommer (MPN): 

 

Øystein Sefland om cellevaksine mot tilbakefall av akutt myelogen leukemi, AML: 

Anette Hemsing om RAC1 som målrettet behandlingsmål for akutt myelogen leukemi: 

 

Andreas Frøsled Mathisen om forskning på cellenes skjebner (cell fate) og betydningen det har for behandling av myelogene blodkreftsykdommer: