Kronglete vei til myelomatosediagnosen

Reidar Nordby har myelomatose. Her forteller han om symptomer som ble mistolket og/ eller oversett. Det er vanlig at pasienter diagnostisert med blodkreftsykdommer er utredet og behandlet for symptomer som blant annet benskjørhet, anemi, nyresvikt, tretthet/ asteni, korsryggsmerter. Nordby reflekterer over hvordan pasient og lege kan samarbeid for å stille en tidligere diagnose. 

 

Kort vei til diagnosen myelofibrose

I 2013 var Kristin Bratberg Madsen 48 år og i god form. At hun hadde den sjeldne blodkreftsykdommen myelofibrose, det var det ingen tegn på. Kristin kan takke den nyutdannede og engasjerte vikaren til fastlegen for at diagnosen ble stilt tidlig i forløpet.

 

 

Gisle fikk KLL - fastlegen fattet raskt mistanke

Gisle Kavli fikk kronisk lymfatisk leukemi. Symptomene hans gjorde at fastlegen raskt fattet mistanke om at noe var galt.

 

Lang vei til amyloidosediagnosen for Tone Mørk

For Tone Mørk ble veien til diagnose lang. Rask utredning av symptomer forkorter tiden mot endelig diagnose og behandlingsstart.