Illustrasjonsbilde brosjyrer BlodkreftforeningenBrosjyrer om de ulike blodkreftdiagnosene:

Til deg som har Akutt lymfoblastisk leukemi, ALL (PDF, 629KB)
Til deg som har Akutt myelogen leukemi, AML (PDF, 484KB)
Til deg som har Amyloidose (PDF, 557KB)
Til deg som har Aplastisk anemi (PDF, 567KB)
Til deg som har Essensiell trombocytemi, ET (PDF, 593KB)
Til deg som har Kronisk lymfatisk leukemi, KLL (PDF, 576KB)
Til deg som har Kronisk myelogen leukemi, KML  (PDF, 532KB)
Til deg som har Lymfekreft  (PDF, 639KB)
Til deg som har Myelodysplastisk syndrom, MDS (PDF, 887KB)
Til deg som har Myelofibrose, MF (PDF, 601KB)
Til deg som har Myelomatose (PDF, 696KB)
Til deg som har Polycytemia vera, PV (PDF, 697KB)
Til deg som har Waldenstrøms (PDF, 676KB)

Blodkreft fra A til Å

Illustrasjonsbilde brosjyre Blodkreft fra A til ÅBlodkreft fra A til Å er et viktig bidrag i vårt informasjonsarbeid. Å få en blodkreftdiagnose er en voldsom og livsforandrende hendelse hvor man som pasient og pårørende også blir nødt til å forholde seg til svært mange nye ord og begreper. Brosjyren er utformet alfabetisk slik at det skal være enkelt for deg å finne frem til ulike begrep og forklaringer. Her finner du medisinske faguttrykk som omhandler de ulike formene for blodkreft/alvorlig blodsykdom, undersøkelser, prøver og ulike behandlinger. Vi har forsøkt å gi enkle og tydelige forklaringer på alt som kan oppfattes komplisert.
Blodkreft fra A til Å  (PDF, 310KB)

Blodkreft fra A til Å på samiskVarraborasdávddat A rájis Å rádjai (PDF, 359KB) 

Brosjyre om stamcelletransplantasjon

For noen pasienter med en blodkreftsykdom kan det være aktuelt med stamcelletransplantasjon. Pasienter har ofte mange spørsmål om transplantasjonen og hva man kan forvente etter transplantasjonen. I denne brosjyren har vi samlet informasjon som kan være nyttig for pasienter og pårørende. 
Blodkreft og stamcelletransplantasjon - Til deg som vil vite mer om stamcelletransplantasjon (PDF, 1MB)

Send oss en epost dersom du ønsker å bestille våre brosjyrer: post@blodkreftforeningen.no
Vi sender kostnadsfritt til både privatpersoner og sykehus. Send navn og adresse, samt antall.