Tips til fastleger fra hematolog Eirik Tjønnfjord.

 

Pasienter som kommer uten kjent sykdom: 

  • Pasienten har anemi, nyresvikt, hyperkalsiemi og/ eller smerter i rygg: I differensialdiagnostikk bør man utrede for myelomatose gjennom immunglobuliner og m-komponent. 
  • Leukocytose (eller leukopeni), samt hurtig redusert allmenntilstand, feber og eventuelt anemi / trombocytopeni: da bør man ta blodprøver som kan vise høye eller lave hvite og  overveie akutt leukemi.
  • Økt infeksjonstendens med påvirkninger av den hvite blodlinjen: Mistenk kronisk leukemi.
  • Trombose sammen med høy Hb eller høye trombocytter: Mistenk myeloproliferativ sykdom som PV og ET. Husk at trombose kan være første tegn til kreft generelt, inkludert blodkreft (spesielt MPN). Dette er ikke akutte tilstander med kan ha mye morbiditet om blodpropp oppstår uheldig. Her finnes det god behandling som kan gi pasienten et helt normalt liv i mange tilfeller.   

Pasienter som kommer med kjent sykdom:

  • Infeksjoner kan ofte opptre uten at man finner fokus da immunforsvaret er nedsatt. Kommer det hyppige infeksjoner bør man ved KLL og myelomatose overveie immunoglobulin substistusjon.
  • Tromboser er alminnelige ved flere hematologiske sykdommer og mange medikamenter spesielt inne MM er trombogene.
  • Hematologiske pasienter har ofte svingende verdier og økt blødningsrisiko så hver oppmerksom på blødning, spesielt ved blodfortynnende behandling.
  • Hematologiske pasienter kan feile vanlige ting som kan gi nedsatt allmenntilstand mm og bør utredes som andre pasienter. Alt skyldes ikke grunn sykdommen.