Senskader er bivirkninger eller komplikasjoner som varer mer enn ett år etter avsluttet kreftbehandling. 

Hyppig forekommende seneffekter vil blant annet være fatigue, kognitive utfordringer, fordøyelsesbesvær, manglende kontroll på urin og avføring, fistler med lekkasje, polynevropati, lymfødem, munn- og tannproblemer, tidlig overgangsalder, hetetokter, fertilitetsproblemer, seksuell dysfunksjon, smerter og ernæringsproblematikk. 

I tillegg kommer de psykologiske utfordringene knyttet til alvorlig sykdom. 

Hvilke seneffekter kan oppstå etter kreftbehandling, når kan de oppstå, hvordan kan de behandles, hvordan påvirker seneffekter livet og hvilke rehabiliteringsmuligheter finnes? Innlegg ved Cecilie Essholt Kiserud, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreft ved Oslo Universitetssykehus.

 

GVHD i etterkant av transplantasjon, innlegg ved spesialsykepleier Jørn  Kristiansen, avdeling for Blodsykdommer ved Rikshospitalet.