Opptak fra seminar om MPN, 22.11.22:

Utredning, behandling og oppfølging ved Essensiell Trombocytose (ET), ved hematolog Ellen Brodin, Ahus. Inkl pasienthistorie:

 

Utredning, behandling og oppfølging ved Polecytemia Vera (PV) ved Eirik Tjønnfjord, Sykehuset Østfold. Inkl pasienthistorie:

 

Utredning, behandling og oppfølging ved Utredning, behandling og oppfølging ved Myelofibrose (MF) ved Hoa Tran, Ahus. Inkl pasienthistorie:

 

Oppdatering på siste nytt på forskning rundt MPN- diagnosene, inklusiv presentasjon av pasientdagbok (Kaiku Health):

 

Opptak fra seminar om ALL og AML; 17.11.22:

AML: Dagens utredning og behandling, oppfølging av pasienter og behandlingsnytt ved Tor Henrik Andersson Tvedt, overlege ved avdeling for blodsykdommer ved Rikshospitalet:

 

ALL: Dagens utredning og behandling, oppfølging av pasienter og behandlingsnytt ved overlege Ann Kristin Kvam og Elisabeth Strandberg, ALL sykepleier, ved avdeling for blodsykdommer ved Rikshospitalet:

 

Nye behandlingsmetoder i fremtiden for ALL og AML, ved  Andrea Brodersen, stipendiat ved forskningsavdelingen fra Enserink-gruppen, forskningsgruppe på molekylær kreftmedisin ved Radiumhospitalet:

 

Pasienthistorie fra seminaret – Kirsten Birkeland, AML:

 

Opptak fra seminar om MDS, 07.11.22:

Hva er MDS? Omtale av hva MDS er, ulike risiko grupper, årsak og sykdomsforløp. Ved overlege Ingunn Dybedal:

 

Behandling av lav-risiko MDS, ved overlege Astrid Olsnes-Kittang:

 

Behandling av høy-risiko MDS, ved overlege Synne Torkildsen:

 

Behandling med allogen stamcelletransplantasjon MDS, ved overlege Ingunn Dybedal:

 

Sofaprat og diskusjon med de tre overlegene; Ingunn Dybedal, Synne Torkildsen og Astrid Olsnes-Kittang. Hva skjer innen forskning, hva kommer av ny behandling og spørsmål fra deltakerne:

 

Pasienthistorie. Hvordan var det å få diagnosen og hvordan er hverdagen med MDS ved Tordis Duun Stenersen:

 

Opptak fra seminar om seneffekter etter blodkreftbehandling, 12.10.22:

Hvilke seneffekter kan oppstå etter kreftbehandling, når kan de oppstå, hvordan kan de behandles, hvordan påvirker seneffekter livet og hvilke rehabiliteringsmuligheter finnes? Ved Cecilie Essholt Kiserud, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreft ved Oslo Universitetssykehus:

 

 

GVHD i etterkant av transplantasjon, ved spesialsykepleier Jørn Kristiansen, avdeling for Blodsykdommer ved Rikshospitalet:

 

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft. Hva er bakgrunn og formål med ordningen? ved spesialrådgiver Kari Anne Rønningen, Kreftforeningen:

 

 

Opptak fra myelomaotseseminaret i Trondheim 13.09.22

Hva er myelomatose og hvordan behandles dette i Norge i dag. Ved overlege Tobias Slørdahl ved avdeling for blodsykdommer St. Olavs hospital:

 

Forebyggende behandling ved myelomatose. Ved Vibeke Videm, professor i immunologi ved Det medisinske fakultet ved NTNU og overlege ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin på St. Olavs hospital.

 

Forskning Internasjonalt og i Norge. Ved Professor Sigurður Yngvi Kristinsson som er en av de ledende forskerne i verden innen myelomatose. Forsker og overlege Tobias Slørdahl ved St. Olavs hospital og leder av Oslo Myelomatosesenter Fredrik Schjesvold medvirker også.

 

Hva er livskvalitet, og når bør lindrende behandling vurderes? Studiosamtale med Spesialrådgiver Ylva Maria Gjelsvik fra Kreftregisteret, overlege Frode Skanke ved Unicare og Røros Rehabiliteringssenter og myelomatosepasient Gunn Åse Hammervik, samt innlegg fra overlege palliativ enhet Stavanger Universitetssykehus Målfrid Holmaas Bjørgaas.

 

Opptak fra myelomatoseseminaret i Oslo 12.sept 2022:

Hva er myelomatose og hvordan behandles dette i Norge i dag? Ved overlege Nina Gulbrandsen ved avdeling for blodsykdommer på Rikshospitalet:

 

Forebyggende behandling ved myelomatose. Ved Anne Spurkland som er en norsk medisinsk forsker innen molekylær immunbiologi, lege, spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin og fagbokforfatter:

 

Forskning Internasjonalt og i Norge. Ved professor Sigurður Yngvi Kristinsson er en av de ledende forskerne i verden innen myelomatose. Og leder av Oslo Myelomatosesenter Fredrik Schjesvold og forsker Even Holth Rustad ved Oslo Universitetssykehus:

 

Hva er livskvalitet og når bør lindrende behandling vurderes? Ved spesialrådgiver Ylva Maria Gjelsvik fra Kreftregisteret, overlege Nina Gulbrandsen og myelomatosepasient Reidar Nordby samtaler om erfaringer de har med å finne en best mulig individuelt tilpasset behandling. Samt innlegg fra overlege palliativ enhet Stavanger Universitetssykehus Målfrid Holmaas Bjørgaas:

 

Spørsmål til legene. Legene svarer på spørsmål fra salen og digitalt:

 

Opptak fra myelomaotseseminaret i Stavanger 09.09.22:

Hva er myelomatose og hvordan behandles dette i Norge i dag? Ved seksjonsoverlege Einar Haukås ved avdeling for blodsykdommer Stavanger Universitetssykehus:

 

Forebyggende behandling ved myelomatose. Ved Jens Vikse som er lege i spesialisering i revmatologi ved Stavanger universitets­sykehus:

 

Forskning Internasjonalt og i Norge. Ved Professor Sigurður Yngvi Kristinsson fra Island, som er en av de ledende forskerne i verden innen myelomatose. Seksjonsoverlege Einar Haukås og Kari Moore fra Stavanger universitetssykehus medvirker også:

 

Hva er livskvalitet og når bør lindrende behandling vurderes?  Ved Målfrid Holmaas Bjørgaas, overlege palliativ enhet Stavanger Universitetssykehus, seksjonsoverlege Einar Haukås og myelomatosepasient Merete Hjelm Blanckaert:

 

Webinar om presisjonsmedisin i blodkreftbehandling, 15.06.22

Webinaret er støttet av legemiddelselskapet Abbvie.

Foredrag fra landskonferansen i Trondheim, 21.-22.05.22

 

 

 

 

Webinar: KLL og Waldenstrøms sykdom, 04.04.22

DEL 1: Seminaret består av en felles del, samt to separate deler for hver av diagnosene. Denne videoen er opptak fra felles delen. Opptak fra de to separate sesjonene finner du under dette opptaket.
Seminaret er støttet av legemiddelselskapet Abbvie.

 

DEL 2: Tema KLL:
Seminaret er støttet av legemiddelselskapet Abbvie.

 

DEL 3: Tema Waldenstrøms sykdom: