Seminar om myelomatose, Oslo 24.10.2023

Hva er myelomatose og hvordan behandles dette i Norge i dag? Foredrag med presentasjon av hva som er dagens standard behandling og hva som kjennetegner sykdommen myelomatose. Ved lege Jacob Nørgaard ved avdeling for blodsykdommer på Rikshospitalet: 

Internasjonal forskning på myelomatose. Presentasjon ved Nikhil Munshi, professor i medisin ved Harvard Medical School og leder ved Jerome Lipper Multiple Myeloma Center ved Dana Farber Cancer Institute i USA. Han er en av verdens fremste forskere på myelomatose og forteller her om hva som internasjonalt er det fremste innen forskning og behandling av myelomatose:

Fagsamling om myelomatose for helsepersonell, 23.10.2023

New Frontiers in Myeloma Treatment. By Nikhil C. Munshi, MD, Professor of Medicine at the Harvard Medical School and the Director of Basic and Correlative Science, and Associate Director of the Jerome Lipper Multiple Myeloma Center at the Dana Farber Cancer Institute: 

 

Current practice in novel drugs of Myeloma in Germany, by Hartmut Goldschmidt. Goldschmidt is Professor of Medicine (Hematology and Oncology) and Head of the Multiple Myeloma Program University Hospital Heidelberg, Germany:

The impact of treatment of non-fit myeloma patients on clinical outcome and Health related Quality of Life. By Prof. Dr. Sonja Zweegman works as a clinical hematologist as the head of the Department of Hematology at the VU University Medical Center Amsterdam UMC, Netherlands. and has a special interest in the treatment of patients with Multiple Myeloma. She is Chair of the HOVON Myeloma Working Group:

 

Clinical studies in Norway and how to get new treatments available for Norwegian patiens. By Fredrik Schjesvold, MD, PhD, is the founder and leader of Oslo Myeloma Center at Oslo University Hospital: 

 

Access to new treatments in the public healthcare system. Foredrag ved Katrine Bryne, LMI: 

 

Panelsamtale på myelomatosekonferanse for helsepersonell, Oslo 23. oktober 2023. Nikhil Munshi, Sonja Zweegman, Hartmut Goldscmidt, Fredrik Schjesvold, Katrine Bryne: 

 

Seminar om Myeloproliferative sykdommer (MPN), Bergen 17.10.2023

Foredrag i to deler ved Bjørn Tore Gjertsen, Hematolog, Haukeland universitetssykehus. 

DEL 1: 

 

DEL 2: 

 


Opptak fra seminar om stamcelletransplantasjon, 13.09.23

Presentasjon om transplantasjon ved overlege med ansvar for transplantasjoner ved Oslo Universitetssykehus, Tor Henrik Andersson Tvedt: 

 

Overlege med ansvar for transplantasjoner ved Oslo Universitetssykehus, Tor Henrik Andersson Tvedt svarer på spørsmål fra deltakerne: 

 

 

Nestleder i Blodkreftforeningen, Sigrid Matthes i samtale med Overlege med ansvar for transplantasjoner ved Oslo Universitetssykehus, Tor Henrik Andersson Tvedt, professor emeritus ved OUS og Mona Hørtun. Stein Evensen er den første som gjennomførte en stamcelletransplantasjon med fremmed donor i Norge, og Mona Hørtun var hans pasient:

 

Irene Anderssen, leder for Det norske benmargsgiverregisteret, og hennes kollega Marianne Slettemeås Holm, i samtale med nestleder i Blodkreftforeningen, Sigrid Matthes, og Mona Hørtun, den første som ble transplantert med fremmed donor i Norge: 

 

Opptak fra seminar om KLL, 12.09.23

Status på KLL behandling i Norge i 2023. Ved Emadoldin Feyzi, overlege ved Avdeling for blodsykdommer, St. Olavs Hospital: 

 

 

 

KLL-behandling i Norge og kliniske studier. Ved Hoa Tran, overlege ved Avdeling for blodsykdommer, Ahus: 

 

 

Grunnforskning på KLL og hvordan kan behandlingen tilpasses den enkelte pasients sykdom. Ved PhD Candidate, Skånland project group, Johanne Uthus Hermansen: 

 

 

Fra pasientens ståsted – behandlet eller ikke behandlet. To pasienter forteller om sine ulike pasient­ erfaringer med KLL: 

 

 

«Ti huskelapper om omsorg». Ved forfatter Inge Eidsvåg: 

 

Opptak fra Landskonferansen, 05.-07.05.23

Nyheter innen behandling av de ulike former for blodkreft ved seksjonsoverlege avdeling for blodsjukdommar ved Haukeland Universitetssjukehus, Astrid Olsnes:

 

 

Risiko for blodpropp ved kreft, ved overlege Roald Lindås, Haukeland Universitetssjukehus: 

 

Hva skjer innen forskning på blodkreft? ved overlege og professor Bjørn Tore Gjertsen: 

 

Kritisk tenkning til alternativ behandling, ved Gunnar Tjomlid, forfatter, blogger, foredragsholder. Kjent for bloggen Saksynt hvor han ser etablerte sannheter og påstan­ der innen medisin nærmere etter i sømmene: 

 

Opptak fra seminar om KML, 15.03.23

Sykdommen, behandling, forskning på KML i Norge og tanker om fremtiden, ved professor Henrik Hjort-Hansen, leder ved Avdeling for blodsykdommer ved St. Olavs hospital og leder av Nordisk KML-studiegruppe:

 

Samtale om STOPP-studie og regulering av behandling ved overlege Eivind Galteland (OUS) og pasient Hanne Mollatt Hellerud, som deler erfaringer og tar imot spørsmål fra deltakerne: 

 

Hvordan er det å leve med KML? pasienthistorie ved Heidi Vikan: 

 

Er rehabilitering noe for meg? Montebellosentret informerer om hvordan de kan benyttes for alle med kreftsykdom, ved Maria Munsters: