bilde av olav ljøsne– DMP har over tid lagt seg til en arbeidsform som krever unødvendig tidsbruk, med lange metodevurderinger etter at medisinene er testet ut i det europeiske medisinrådet, hvor Norge deltar. Medisinsk sikkerhet og effekt er testet. Dette er dobbeltarbeide av en organisasjon som har tydelige ledelslseproblemer og som ikke har klart å holde på ansatte. Det vitner også om lite hensyn til pasienter som venter på nye muligheter for behandling av alvorlige diagnoser, sier Ljøsne.  

Audun Hågå, direktør. Foto: DMPAudun Hågå går nå av med pensjon etter 13 år som direktør for DMP, og Helse- og omsorgsdepartementet har lyst ut direktørstillingen med søknadsfrist 18. august. Blodkreftforeningen har gjentatte ganger påpekt at systemet i direktoratet er for tregt. I 2023 brukte DMP mer tid på å utføre metodevurderinger, samtidig som de faktisk vurderte færre legemidler. Selv om DMP i første halvår i år har fått ned behandlingstiden noe, er de langt unna målet om å fullføre en metodevurdering på 180 dager.Ofte brukes mer enn ett år på prosessen.

– Vi krever at det ansettes en leder som kan organisere arbeidet bedre, søke forandring i et miljø som har bidratt til å plassere Norge som en sinke i innføring av nye behandlinger og sørge for at saksbehandlingstiden kommer betydelig ned. Vedkommende bør inneha evne til å lytte til fagfolk, ivareta pasientenes interesser og jobbe for å avbyråkratisere systemet rundt metodevurderinger. Stillingen må ikke være en karrierepremiering i en del av et tungt helsebyråkrati som preger Norge, hvor pasientene er lidende.  En ny leder må kunne, og få muligheter til å vise evne til nytenking, sier Ljøsne. 

Direktoratet for medisinske produkter (DMP)

1.januar 2024 skiftet ​​​​​​Statens legemiddelverk til Direktoratet for medisinske produkter. Med skiftet har DMP fått flere oppgaver og et større ansvar, særlig knyttet til forsyningstrygghet og beredskap, anskaffelser og offentlig finansiering av medisinske produkt. Les mer om DMP