Foredragsarkiv

Her finner du foredrag fra ulike arrangementer i regi av Blodkreftforeningen

Foredrag fra Myelomatoseseminaret i Stavanger 06.11.2017:

Drugs and Treatment for the Future, Jagannath
International MYELOMA Foundation, Nadia Elkebir
Myelomatose IMF, Einar Haukås
Å mestre livet med en alvorlig sykdom, Sonja Johannessen

Foredrag fra Myelomatoseseminaret Trondheim, 03.11.2017:

Beinsykdom ved myelomatose, Therese Standal
Drugs and Treatment for the Future, Jagannath
Hva er Immunterapi? Anders Sundan
Hva er myelomatose og hvordan behandles det? Tobias Slørdahl
International MYELOMA Foundation, Nadia Elkebir
Tilgang til nye myelomatosemedisiner, Anders Waage
Å mestre livet med alvorlig sykdom , Turid Almvik

Foredrag fra Myelomatoseseminaret i Oslo 01.11.2017:

Drugs and Treatment for the Future, Jagannath
Hva er myelomatose og hvordan behandles det? Nina Gulbrandsen
International MYELOMA Foundation, Nadia Elkebir
Kreftkoordinatortjenesten, Oddfrid Nesse
Kreftrehabilitering - en presentasjon av Kreftklinikken, OUS. Torhild Birkeland
Studier IMF, Fredrik Schjesvold
Å leve med kronisk kreft, Elisabeth Nybø

Foredrag fra MPN-seminaret 26.09.2017:

Essensiell trombocytose. Eivind Galteland
Fysisk aktivitet.Oddbjørg Jonsdottir
Myelofibrose. Hoa Tran
MPN. Hoa Tran
Polycytemia vera. Anders Dahm
MPN blodpropp og blødning. Ellen Brodin

Foredrag fra MDS-seminaret 19.09.2017:

Astrid Olsnes-Kittang – MDS lavrisiko sykdom
Ingunn Dybedal – Allogen stamcelletransplantasjon ved MDS
Ingunn Dybedal – om MDS
Synne Torkildsen – Behandling av høyrisk MDS 

Waldenstrøms seminar, Stockholm 15.12.2016:

Eva Kimby hematologisk centrum Karolinska institutet desember 2016

Myelomatoseseminarer høsten 2016
Foredrag fra Tromsø

Rafat Abonour patientseurope
Sigrid Haugland Å leve med myelomatose
Anders Vik Myelomatoseseminar
Mats Olsen Myelomatosebehandling i Norge
Merethe Monsen Fysisk aktivitet

Foredrag fra Trondheim

Janne Sundfær og Turid Almvik – Å leve med Myelomatose
Anders Waage Kliniske studier myelomatose
Anders Sundan Myelomatose og immunterapi
Øyvind Hjertner Dagens behandling
Elen Stokke Fysisk aktivitet ved myelomatose
Rafat Abonour patientseurope

Foredrag fra Oslo

Fredriks Schjesvold studier Oslo
Fredrik Schjesvold myelomatose intro
Nina Poulsson Pasienthistorien
Nina Guldbrandsen Dagens behandling i Norge
Rafat Abonour patientseurope 2016
Elisabeth Edvardsen Seminar om myelomatose okt 2016

Foredrag fra landskonferansen 20-22.5 2016

Brukermedvirkning i sykehus. Dag Olaf Torjesen
Langtidsoppfølging Lorentz Brinch

Foredrag fra lokallag Nord-Norges årsmøte 2016:

Arbeidsrettede tiltak gjennom NAV Rehabiliteringstilbud Rettigheter for pårørende_sosionom Bente Fridtjofsen, 12. mars 2016

Foredrag fra MPN-seminaret 17.11 2015:

Samlede-foredrag-MPN-seminar-overlege-Håvard-Knudsen
Allogen Stamcelletransplantasjon ved MPN Tobias Gedde-Dahl

Foredrag fra MDS-seminaret 10.11 2015:

Anne Marie Halstensen, Råd fra sykepleier
Astrid-Olsnes-Kittang-Lav-risiko-MDS
Ingunn Dybedal – Blodtransfusjon og MDS
Ingunn Dybedal – Hva er MDS
Synne Torkildsen – Høy-risiko MDS

Foredrag fra Myelomatose seminar i Bergen 27.10 2015:

Anders Sundan – KG Jebsen senter
Aymen Bushra Ahmed-Dagens behandling av Myelomatose
Aymen Bushra Ahmed – Kort om myelomatose
Rafat Abonour-Nye behandlingsmuligehter og internasjonal forskning
Tom Igelkjøn – fysioterapi og trening
Tor Jacob Moe – Å leve med Myelomatose
Mirjam Østevold-Vardesenteret
Myelomatose – pasienthistorie av Jacob Hygen

Foredrag fra Myelomatose seminar i Trondheim 5.10 2015:

Anders Waage – Dagens behandling
Anders Waage – kort om Myelomatose
Jens Hillengass – new treatment options and international research
Karianne Enger – Å mestre livet med en alvorlig sykdom
Turid Almvik og Janne Sundfær – Oppfølging av myelomatosepasienten og pårørende

Foredrag fra Myelomatose seminar i Oslo 6.10 2015:

Anders Waage – KG Jebsens senter for myelomatoseforskning
Elin Fjerstad – Livet med alvorlig sykdom
Fredrik Schjesvold – Dagens myelomatosebehandling
Jens Hillengass – new treatment options and international research
Nina Borge – MYELOMATOSE PALLIASJON
Nina Gulbrandsen – Kort om myelomatose

Foredrag fra Kurs om Energityvene i Oslo juni 2015:

Utmattelse konferanse 10 6 2015
Selvhjelp utmattelse

Foredrag fra Landskonferansen i Stavanger 23.-25.05 2014

Akutte leukemier – hvor er vi i dag? v/ Peter Meyer, dr med, Seksjonsoverlege ved Seksjon blodsykdommer, Avdeling for Blod- og kreftsykdommer, Stavanger Universitetssykehus
Når livet trenger seg på – tenker på stram line v/ Arne Repål

Foredrag fra temamøte «Kreftoverlever- hva nå?» på Litteraturhuset 8.04 2014

Sykdom i kroppen – plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse v/psykologspesialist Nina Lang
Jeg har overlevd kreften – men hva med oss som familie? v/psykologspesialist Nina Lang
«Kreftbehandlingen var bare halve jobben» – en kreftoverlevers erfaring med å komme tilbake til hverdagen etter endt kreftbehandling v/ May Aasebø Hauken, Senter for krisepsykologi, Bergen
Kreftoverlever – hva nå? Hvordan ivareta selvfølelsen etter kreft v/ Psykolog Guro Øiestad

Foredrag fra seminaret «Kreft i benmargen» – Åsgårdstrand 14. – 16.09 2012

Benmargskreft v/ Nina Gulbrandsen, Avdeling for blodsykdommer Oslo Universitetssykehus

Foredrag landsmøte og landskonferansen 2011

Foredrag ved prof. Geir Tjønnfjord, OUS