Foredragsarkiv

Her finner du foredrag fra ulike arrangementer i regi av Blodkreftforeningen

Waldenstrøms seminar, Stockholm 15.12.2016:

Eva Kimby hematologisk centrum Karolinska institutet desember 2016

Myelomatoseseminarer høsten 2016
Foredrag fra Tromsø

Rafat Abonour patientseurope
Sigrid Haugland Å leve med myelomatose
Anders Vik Myelomatoseseminar
Mats Olsen Myelomatosebehandling i Norge
Merethe Monsen Fysisk aktivitet

Foredrag fra Trondheim

Janne Sundfær og Turid Almvik – Å leve med Myelomatose
Anders Waage Kliniske studier myelomatose
Anders Sundan Myelomatose og immunterapi
Øyvind Hjertner Dagens behandling
Elen Stokke Fysisk aktivitet ved myelomatose
Rafat Abonour patientseurope

Foredrag fra Oslo

Fredriks Schjesvold studier Oslo
Fredrik Schjesvold myelomatose intro
Nina Poulsson Pasienthistorien
Nina Guldbrandsen Dagens behandling i Norge
Rafat Abonour patientseurope 2016
Elisabeth Edvardsen Seminar om myelomatose okt 2016

Foredrag fra landskonferansen 20-22 mai 2016

Brukermedvirkning i sykehus. Dag Olaf Torjesen
Langtidsoppfølging Lorentz Brinch
En gjennomgang av de vanligste ondartede blodsykdommene - litt gammelt og litt nytt. Birgitte Eikern. 220516

Foredrag fra lokallag Nord-Norges årsmøte 2016:

Arbeidsrettede tiltak gjennom NAV Rehabiliteringstilbud Rettigheter for pårørende_sosionom Bente Fridtjofsen, 12. mars 2016

Foredrag fra MPN-seminaret 17.november 2015:

Samlede foredrag MPN seminar overlege Håvard Knudsen
Allogen Stamcelletransplantasjon ved MPN Tobias Gedde-Dahl

Foredrag fra MDS-seminaret 10.november 2015:

Anne Marie Halstensen – Råd fra sykepleier
Astrid Olsnes Kittang – Lav-risiko MDS
Ingunn Dybedal – Blodtransfusjon og MDS
Ingunn Dybedal – Hva er MDS
Synne Torkildsen – Høy-risiko MDS

Foredrag fra Myelomatose seminar i Bergen 27.oktober 2015:

Anders Sundan – KG Jebsen senter
Aymen Bushra Ahmed – Dagens behandling av Myelomatose
Aymen Bushra Ahmed – Kort om myelomatose
Rafat Abonour – Nye behandlingsmuligehter og internasjonal forskning
Tom Igelkjøn – fysioterapi og trening
Tor Jacob Moe – Å leve med Myelomatose
Mirjam Østevold – Vardesenteret
Myelomatose – pasienthistorie av Jacob Hygen

Foredrag fra Myelomatose seminar i Trondheim 5.oktober 2015:

Anders Sundan – Hvorfor får vi Myelomatose?
Anders Waage – Dagens behandling
Anders Waage – kort om Myelomatose
Jens Hillengass – new treatment options and international research
Karianne Enger – Å mestre livet med en alvorlig sykdom
Turid Almvik og Janne Sundfær – Oppfølging av myelomatosepasienten og pårørende

Foredrag fra Myelomatose seminar i Oslo 6.oktober 2015:

Anders Waage – KG Jebsens senter for myelomatoseforskning
Elin Fjerstad – Livet med alvorlig sykdom
Fredrik Schjesvold – Dagens myelomatosebehandling
Jens Hillengass New treatment options and international research
Nina Borge – MYELOMATOSE PALLIASJON
Nina Gulbrandsen – Kort om myelomatose

Foredrag fra Kurs om Energityvene i Oslo juni 2015:

Utmattelse konferanse 10 6 2015
Selvhjelp-utmattelse-2

Foredrag fra Landskonferansen i Stavanger 23.-25. mai 2014

Akutte leukemier – hvor er vi i dag? v/ Peter Meyer, dr med, Seksjonsoverlege ved Seksjon blodsykdommer, Avdeling for Blod- og kreftsykdommer, Stavanger Universitetssykehus
Når livet trenger seg på – tenker på stram line v/ Arne Repål

Foredrag fra temamøte «Kreftoverlever- hva nå?» på Litteraturhuset 8. april 2014

Sykdom i kroppen – plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse v/psykologspesialist Nina Lang
Jeg har overlevd kreften – men hva med oss som familie? v/psykologspesialist Nina Lang
«Kreftbehandlingen var bare halve jobben» – en kreftoverlevers erfaring med å komme tilbake til hverdagen etter endt kreftbehandling v/ May Aasebø Hauken, Senter for krisepsykologi, Bergen
Kreftoverlever – hva nå? Hvordan ivareta selvfølelsen etter kreft v/ Psykolog Guro Øiestad

Foredrag fra seminaret «Kreft i benmargen» – Åsgårdstrand 14. – 16. september 2012

Benmargskreft v/ Nina Gulbrandsen, Avdeling for blodsykdommer Oslo Universitetssykehus

Foredrag landsmøte og landskonferansen 2011

Foredrag ved prof. Geir Tjønnfjord, OUS