Foredragsarkiv

Her finner du foredrag fra ulike arrangementer i regi av Blodkreftforeningen

Webinar om seneffekter etter blodkreft, 10.12.20

Webinar om ALL og AML, 23.09.2020

Webinaret er støttet av legemiddelselskapet Novartis og Bristol-Myers Squibb.

Webinar om Aplastisk anemi 02.09.2020

Webinaret er støttet av legemiddelselskapet Novartis.

Webinar om Kronisk myelogen leukemi 02.09.2020

Webinar om Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) 01.09.2020

Webinar om KLL er støttet av legemiddelselskapet AbbVie.

Webinar om Waldenstrøms 01.09.2020

Webinar: blodkreft og covid-19 – hva er konsekvensen for pasienter og pårørende? 03.06.2020

Blodkreftforeningen takker legemiddelselskapene Novartis og Celgene som har støttet webinaret.

Seminar om myelomatose høsten 2019

Anders Sundan – Grunnforskning og hva kan vi vente av forskningen
Anders Waage – Studier i Trondheim
Fredrik Schjesvold – Studier i Norge 2019
Hartmut Goldschmidt – Therapy and Vlinical Trials
Ivar Kristiansen – Myelomatose i Norge
Nina Gulbrandsen – Hva er myelomatose og hvordan det behandles
Serdar Erdogan – International Myeloma Foundation
Tobias Slørdahl – Hva er myelomatose og hvordan behandles det

Video fra foredragene:

Seminar om MPN, 12.09.19, Oslo

Myeloproliferativ neoplasme (MPN). Hoa Tran
Polycytemia Vera. Eivind Galteland
Myelofibrose. Hoa Tran
Essensiell trombocytemi. Eirik Tjønnfjord.
MPN – blodpropp og blødning. Ellen Brodin
Burdens of MPN and new ways to manage this. Claire Harrison

Video fra foredragene:

 

Seminar om MDS, 10.09.19, Oslo

Myelodysplastisk syndrom (MDS). Ingunn Dybedal
Lav-risiko MDS. Astrid Olsnes Kittang
Høy-risiko MDS. Synne Torkildsen
Allogen stamcelletransplantasjon ved MDS. Ingunn Dybedal

Video fra foredragene:

 

Seminar om KLL, 03.09.19 Oslo og 05.09.19 Trondheim

Benmarg og kreft. Geir Tjønnfjord
KLL – behandling eller ikke. Geir Tjønnfjord
KLL – aktuelle studier i Trondheim. Emadoldin Feyzi
Forskning og kliniske studier. Andrea Lenartova
Persontilpasset behandling av pasienter med KLL. Sigrid Skånland

Video fra foredragene:

Seminar om myelomatose 05.1.18, Bergen

Treatment Multiple Myeloma. An international outlook. Jean Luc Harousseau
Studier ved Oslo myelomatosesenter 2018. Fredrik Schjesvold
Om Myelomatose. Aymen Bushra Ahmed. 
Myelomatose og fysisk aktivitet. Tom Igelkjøn
International Myeloma Foundation. Serdar Erdogan IMF

Seminar om myelomatose 02.1.18, Trondheim

Treatment Multiple Myeloma. An international outlook. Jean Luc Harousseau
Hva er myelomatose og hvordan behandles det.Tobias Schmidt Slørdahl
Myelomatose og yrkessykdom. Siri Slåstad
Aktuelle studier. Anders Waage
Immunterapi. Anders Sundan
Elen Stokke – Fysisk trening
International Myeloma Foundation. Serdar Erdogan IMF

Seminar om myelomatose 31.10.18, Oslo

Treatment Multiple Myeloma. An international outlook. Jean Luc Harousseau 
Hva er myelomatose og hvordan behandles det. Nina Gulbrandsen
Studier Oslo myelomatosesenter 2018. Fredrik Schjesvold
Myelomatose blodkreftforeningen. Ludvig Munthe 
Rehabilitering og trening. Lene Thorsen
International Myeloma Foundation. Serdar Erdogan IMF

Video fra foredragene til Jean Luc Harousseau og Nina Gulbrandsen:

Foredrag seminar om brukermedvirkning i Myelomatoseforskning, 27.09.18, Trondheim

Hvorfor brukermedvirkning i forskning_Slørdahl
Brukermedvirkning i brystkreftforskning – erfaringar i Bergen_Knappskog
Vurderer av brukerinvolvering i søknader om midler til kreftforskning_Bjørnebekk

Foredrag seminar om Waldenstrøms og Aplastisk anemi 11.09.18, Oslo

Waldenströms Makroglobulinemi Skandinavien. Susanne Öhrn.
Waldenstrøms makroglobulinemi. Geir E. Tjønnfjord

Foredrag fra landskonferansen 12.-13.05.18, Ålesund

Carine Olaussen – Ernæring

Seminar om leukemier Oslo 13.02.18

Yngvar Fløisland – AML
Hilde Schjerven ALL – målrettet og persontilpasset terapi
Ludvig Munthe – Forskning på B-cellekreft-KLL

Foredrag Seneffekter etter kreftbehandling 15.02.18

Seneffekter etter kreftbehandling_ Cecilie Kiserud

Foredrag fra Myelomatoseseminaret i Stavanger 06.11.17:

Drugs and Treatment for the Future, Jagannath
International MYELOMA Foundation, Nadia Elkebir
Myelomatose IMF, Einar Haukås
Å mestre livet med en alvorlig sykdom, Sonja Johannessen

Foredrag fra Myelomatoseseminaret Trondheim, 03.11.17:

Beinsykdom ved myelomatose, Therese Standal
Drugs and Treatment for the Future, Jagannath
Hva er Immunterapi? Anders Sundan
Hva er myelomatose og hvordan behandles det? Tobias Slørdahl
International MYELOMA Foundation, Nadia Elkebir
Tilgang til nye myelomatosemedisiner, Anders Waage
Å mestre livet med alvorlig sykdom , Turid Almvik

Foredrag fra Myelomatoseseminaret i Oslo 01.11.17:

Drugs and Treatment for the Future, Jagannath
Hva er myelomatose og hvordan behandles det? Nina Gulbrandsen
International MYELOMA Foundation, Nadia Elkebir
Kreftkoordinatortjenesten, Oddfrid Nesse
Kreftrehabilitering - en presentasjon av Kreftklinikken, OUS. Torhild Birkeland
Studier IMF, Fredrik Schjesvold
Å leve med kronisk kreft, Elisabeth Nybø

Foredrag fra MPN-seminaret 26.09.17:

Essensiell trombocytose. Eivind Galteland
Fysisk aktivitet.Oddbjørg Jonsdottir
Myelofibrose. Hoa Tran
MPN. Hoa Tran
Polycytemia vera. Anders Dahm
MPN blodpropp og blødning. Ellen Brodin

Foredrag fra MDS-seminaret 19.09.17:

Astrid Olsnes-Kittang – MDS lavrisiko sykdom
Ingunn Dybedal – Allogen stamcelletransplantasjon ved MDS
Ingunn Dybedal – om MDS
Synne Torkildsen – Behandling av høyrisk MDS 

Foredrag fra landskonferansen 05.17, Arendal

Randi Gjessing – Seksualitet og kreft
Jurgen Rolke – Ett navn, mange ansikter
Gry Stålsett – Eksistensog kreft
Andreas Aase – De fire typene
Kjetil Tasken-Individtilpasset-kreftbehandling

Waldenstrøms seminar, Stockholm 15.12.16:

Eva Kimby hematologisk centrum Karolinska institutet desember 2016

Myelomatoseseminarer høsten 2016
Tromsø:

Rafat Abonour patientseurope
Sigrid Haugland Å leve med myelomatose
Anders Vik Myelomatoseseminar
Mats Olsen Myelomatosebehandling i Norge
Merethe Monsen Fysisk aktivitet

Trondheim:

Janne Sundfær og Turid Almvik – Å leve med Myelomatose
Anders Waage Kliniske studier myelomatose
Anders Sundan Myelomatose og immunterapi
Øyvind Hjertner Dagens behandling
Elen Stokke Fysisk aktivitet ved myelomatose
Rafat Abonour patientseurope

 Oslo:

Fredriks Schjesvold studier Oslo
Fredrik Schjesvold myelomatose intro
Nina Poulsson Pasienthistorien
Nina Guldbrandsen Dagens behandling i Norge
Rafat Abonour patientseurope 2016
Elisabeth Edvardsen Seminar om myelomatose okt 2016

Foredrag fra landskonferansen 20-22.05.16

Brukermedvirkning i sykehus. Dag Olaf Torjesen
Langtidsoppfølging Lorentz Brinch

Foredrag fra lokallag Nord-Norges årsmøte 2016:

Arbeidsrettede tiltak gjennom NAV Rehabiliteringstilbud Rettigheter for pårørende_sosionom Bente Fridtjofsen, 12. mars 2016

Foredrag fra MPN-seminaret 17.11.15:

Samlede-foredrag-MPN-seminar-overlege-Håvard-Knudsen
Allogen Stamcelletransplantasjon ved MPN Tobias Gedde-Dahl

Foredrag fra MDS-seminaret 10.11.15:

Anne Marie Halstensen, Råd fra sykepleier
Astrid-Olsnes-Kittang-Lav-risiko-MDS
Ingunn Dybedal – Blodtransfusjon og MDS
Ingunn Dybedal – Hva er MDS
Synne Torkildsen – Høy-risiko MDS

Foredrag fra Myelomatose seminar i Bergen 27.10.15:

Anders Sundan – KG Jebsen senter
Aymen Bushra Ahmed-Dagens behandling av Myelomatose
Aymen Bushra Ahmed – Kort om myelomatose
Rafat Abonour-Nye behandlingsmuligehter og internasjonal forskning
Tom Igelkjøn – fysioterapi og trening
Tor Jacob Moe – Å leve med Myelomatose
Mirjam Østevold-Vardesenteret
Myelomatose – pasienthistorie av Jacob Hygen

Foredrag fra Myelomatose seminar i Trondheim 5.10.15:

Anders Waage – Dagens behandling
Anders Waage – kort om Myelomatose
Jens Hillengass – new treatment options and international research
Karianne Enger – Å mestre livet med en alvorlig sykdom
Turid Almvik og Janne Sundfær – Oppfølging av myelomatosepasienten og pårørende

Foredrag fra Myelomatose seminar i Oslo 6.10.15:

Anders Waage – KG Jebsens senter for myelomatoseforskning
Elin Fjerstad – Livet med alvorlig sykdom
Fredrik Schjesvold – Dagens myelomatosebehandling
Jens Hillengass – new treatment options and international research
Nina Borge – MYELOMATOSE PALLIASJON
Nina Gulbrandsen – Kort om myelomatose

Foredrag fra Kurs om Energityvene i Oslo juni.15:

Utmattelse konferanse 10 6 2015
Selvhjelp utmattelse

Foredrag fra Landskonferansen i Stavanger 23.-25.05.14

Akutte leukemier – hvor er vi i dag? v/ Peter Meyer, dr med, Seksjonsoverlege ved Seksjon blodsykdommer, Avdeling for Blod- og kreftsykdommer, Stavanger Universitetssykehus
Når livet trenger seg på – tenker på stram line v/ Arne Repål

Foredrag fra temamøte «Kreftoverlever- hva nå?» på Litteraturhuset 8.04.14

Sykdom i kroppen – plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse v/psykologspesialist Nina Lang
Jeg har overlevd kreften – men hva med oss som familie? v/psykologspesialist Nina Lang
«Kreftbehandlingen var bare halve jobben» – en kreftoverlevers erfaring med å komme tilbake til hverdagen etter endt kreftbehandling v/ May Aasebø Hauken, Senter for krisepsykologi, Bergen
Kreftoverlever – hva nå? Hvordan ivareta selvfølelsen etter kreft v/ Psykolog Guro Øiestad

Foredrag fra seminaret «Kreft i benmargen» – Åsgårdstrand 14. – 16.09.12

Benmargskreft v/ Nina Gulbrandsen, Avdeling for blodsykdommer Oslo Universitetssykehus

Foredrag landsmøte og landskonferansen 2011

Foredrag ved prof. Geir Tjønnfjord, OUS