Foredragsarkiv

Her finner du foredrag fra ulike arrangementer i regi av Blodkreftforeningen

Waldenstrøms seminar, Stockholm 15.12.2016:

Eva Kimby hematologisk centrum Karolinska institutet

Myelomatoseseminarer høsten 2016
Foredrag fra Tromsø

Rafat Abonour_Patientseurope
Sigrid Haugland Å leve med myelomatose
Anders Vik_Myelomatoseseminar
Mats Olsen_Myelomatosebehandling i Norge
Merethe Monsen_Fysisk aktivitet

Foredrag fra Trondheim

Janne Sundfaer og Turid Almvik Å leve med myelomatose Anders Waage_Kliniske studier myelomatose
Anders Sundan_Myelomatose og immunterapi
Øyvind Hjertner_Dagens behandling
Elen Stokke_Fysisk aktivitet ved myelomatose
Rafat Abonour_Patientseurope

Foredrag fra Oslo

Fredrik Schjesvold_Studier Oslo Fredrik Schjesvold_Myelomatose-intro
Nina Poulsson_Pasienthistorien
Nina Guldbrandsen_Dagens behandling i Norge
Rafat Abonour_Patientseurope
Elisabeth Edvardsen_Seminar om myelomatose

Foredrag fra landskonferansen 20-22 mai 2016

Brukermedvirkning i sykehus. Dag Olaf Torjesen
Langtidsoppfølging Lorentz Brinch
En gjennomgang av de vanligste ondartede blodsykdommene - litt gammelt og litt nytt. Birgitte Eikern. 220516

Foredrag fra lokallag Nord-Norges årsmøte 2016:

Arbeidsrettede tiltak gjennom NAV Rehabiliteringstilbud Rettigheter for pårørende_sosionom Bente Fridtjofsen, 12. mars 2016

Foredrag fra MPN-seminaret 17.november 2015:

Samlede foredrag MPN seminar overlege Håvard Knudsen
Allogen Stamcelletransplantasjon ved MPN Tobias Gedde-Dahl

Foredrag fra MDS-seminaret 10.november 2015:

Anne Marie Halstensen – Råd fra sykepleier
Astrid Olsnes Kittang – Lav-risiko MDS
Ingunn Dybedal – Blodtransfusjon og MDS
Ingunn Dybedal – Hva er MDS
Synne Torkildsen – Høy-risiko MDS

Foredrag fra Myelomatose seminar i Bergen 27.oktober 2015:

Anders Sundan – KG Jebsen senter
Aymen Bushra Ahmed – Dagens behandling av Myelomatose
Aymen Bushra Ahmed – Kort om myelomatose
Rafat Abonour – Nye behandlingsmuligehter og internasjonal forskning
Tom Igelkjøn – fysioterapi og trening
Tor Jacob Moe – Å leve med Myelomatose
Mirjam Østevold – Vardesenteret
Myelomatose – pasienthistorie av Jacob Hygen

Foredrag fra Myelomatose seminar i Trondheim 5.oktober 2015:

Anders Sundan – Hvorfor får vi Myelomatose?
Anders Waage – Dagens behandling
Anders Waage – kort om Myelomatose
Jens Hillengass – new treatment options and international research
Karianne Enger – Å mestre livet med en alvorlig sykdom
Turid Almvik og Janne Sundfær – Oppfølging av myelomatosepasienten og pårørende

Foredrag fra Myelomatose seminar i Oslo 6.oktober 2015:

Anders Waage – KG Jebsens senter for myelomatoseforskning
Elin Fjerstad – Livet med alvorlig sykdom
Fredrik Schjesvold – Dagens myelomatosebehandling
Jens Hillengass – new treatment options and international research
Nina Borge – MYELOMATOSE PALLIASJON
Nina Gulbrandsen – Kort om myelomatose

Foredrag fra Kurs om Energityvene i Oslo juni 2015:

Utmattelse konferanse 10 6 2015

Selvhjelp-utmattelse-2

Foredrag fra Landskonferansen i Stavanger 23.-25. mai 2014

Akutte leukemier – hvor er vi i dag? v/ Peter Meyer, dr med, Seksjonsoverlege ved Seksjon blodsykdommer, Avdeling for Blod- og kreftsykdommer, Stavanger Universitetssykehus

Når livet trenger seg på – tenker på stram line v/ Arne Repål

Foredrag fra temamøte «Kreftoverlever- hva nå?» på Litteraturhuset 8. april 2014

Sykdom i kroppen – plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse v/psykologspesialist Nina Lang

Jeg har overlevd kreften – men hva med oss som familie? v/psykologspesialist Nina Lang

«Kreftbehandlingen var bare halve jobben» – en kreftoverlevers erfaring med å komme tilbake til hverdagen etter endt kreftbehandling v/ May Aasebø Hauken, Senter for krisepsykologi, Bergen

Kreftoverlever – hva nå? Hvordan ivareta selvfølelsen etter kreft v/ Psykolog Guro Øiestad

Foredrag fra seminaret «Kreft i benmargen» – Åsgårdstrand 14. – 16. september 2012

Benmargskreft v/ Nina Gulbrandsen, Avdeling for blodsykdommer Oslo Universitetssykehus

Foredrag landsmøte og landskonferansen 2011

Foredrag ved prof. Geir Tjønnfjord, OUS