Webinar

Blodkreftforeningen arrangerer en rekke aktuelle webinarer, opptak fra disse finner du her.

Webinar om Kronisk lymfatisk leukemi (KLL), 12.04.21

Webinar om medisinering ved KML, 07.04.21

Webinar om MPN, 03.03.21

Webinaret er støttet av legemiddelselskapet Novartis. 

Webinar om blodkreft, korona og vaksine, 15.02.21

Webinar om myelomatose, 05.01.21

Webinar om seneffekter etter blodkreft, 10.12.20

Webinar om ALL og AML, 23.09.2020

Webinaret er støttet av legemiddelselskapet Novartis og Bristol-Myers Squibb.

Webinar om Aplastisk anemi 02.09.2020

Webinaret er støttet av legemiddelselskapet Novartis.

Webinar om Kronisk myelogen leukemi 02.09.2020

Webinar om Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) 01.09.2020

Webinar om KLL er støttet av legemiddelselskapet AbbVie.

Webinar om Waldenstrøms 01.09.2020

Webinar: blodkreft og covid-19 – hva er konsekvensen for pasienter og pårørende? 03.06.2020

Blodkreftforeningen takker legemiddelselskapene Novartis og Celgene som har støttet webinaret.

I vårt foredragsarkiv finner du opptak og presentasjoner fra tidligere webinarer/seminarer.