Webinar

Blodkreftforeningen arrangerer en rekke aktuelle webinarer, opptak fra disse finner du her.

<div style=»padding:56.25% 0 0 0;position:relative;»>
<iframe src=»https://player.vimeo.com/video/725607934?h=05055a28c8&amp;badge=0&amp;autopause=0&amp;player_id=0&amp;app_id=58479#t=2»
frameborder=»0″ allow=»autoplay; fullscreen; picture-in-picture» allowfullscreen style=»position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;» title=»Blodkreftforeningen redigert.mov»></iframe></div>
<script src=»https://player.vimeo.com/api/player.js«></script>

Foredrag fra landskonferansen i Trondheim, 21.-22.05.22

Webinar: KLL og Waldenstrøms sykdom, 04.04.22

DEL 1: Seminaret består av en felles del, samt to separate deler for hver av diagnosene. Denne videoen er opptak fra felles delen. Opptak fra de to separate sesjonene finner du under dette opptaket.
Seminaret er støttet av legemiddelselskapet Abbvie.

DEL 2: Tema KLL:
Seminaret er støttet av legemiddelselskapet Abbvie.

DEL 3: Tema Waldenstrøms sykdom:

Webinar: siste nytt om myelomatose fra ASH, 16.12.21

Webinar om Akutt lymfatisk leukemi (ALL), 19.10.21

Webinar om Akutt myelogen leukemi (AML), 19.10.21

 

Webinar om MDS, 01.09.21

Webinar om Amyloidose, 05.05.21

Webinaret er støttet av Myeloma Patients Europe

Webinar om Kronisk lymfatisk leukemi (KLL), 12.04.21

Webinaret er støttet av legemiddelselskapene Janssen og Abbvie

 

Webinar om medisinering ved KML, 07.04.21

Webinar om MPN, 03.03.21

Webinaret er støttet av legemiddelselskapet Novartis. 

Webinar om blodkreft, korona og vaksine, 15.02.21

Webinaret er støttet av legemiddelselskapet Takeda.

Webinar om myelomatose, 05.01.21

Webinaret er støttet av legemiddelselskapet Takeda og International Myeloma Foundation.

Webinar om seneffekter etter blodkreft, 10.12.20

Webinar om ALL og AML, 23.09.2020

Webinaret er støttet av legemiddelselskapet Novartis og Bristol-Myers Squibb.

Webinar om Aplastisk anemi 02.09.2020

Webinaret er støttet av legemiddelselskapet Novartis.

Webinar om Kronisk myelogen leukemi 02.09.2020

Webinar om Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) 01.09.2020

Webinar om KLL er støttet av legemiddelselskapet AbbVie.

Webinar om Waldenstrøms 01.09.2020

Webinar: blodkreft og covid-19 – hva er konsekvensen for pasienter og pårørende? 03.06.2020

Blodkreftforeningen takker legemiddelselskapene Novartis og Celgene som har støttet webinaret.

I vårt foredragsarkiv finner du opptak og presentasjoner fra tidligere webinarer/seminarer.