Still spørsmål

Har du spørsmål som kan relateres til blodkreft, en allerede konstatert blodkreftdiagnose eller senvirkninger av behandlingen, kan du her stille spørsmål til vår tilknyttede hematolog Anders Waage. Waage er overlege ved St Olavs Hospital og professor emeritus ved NTNU.
Alle svar som gis vil være på generelt grunnlag og kan ikke erstatte undersøkelse hos lege.

Alle spørsmål og svar som brukes på nettsiden anonymiseres. Vi anbefaler at du ikke oppgir personopplysninger i spørsmålsfeltet.