– Vi snakker jo helst om at leveutsiktene ved myelomatose har bedret seg. Vi kommer imidlertid ikke bort fra at det fortsatt er tilfeller av sykdommen som er resistente mot all behandling fra starten av eller som får raskt tilbakefall og har dårlig effekt etter dette. Jeg vil anslå denne gruppen til 5-6 prosent. Jeg tenker da på pasienter som i utgangspunktet er fysisk friske på annen måte. I tillegg er det en del pasienter som er for gamle og skrøpelig til at vi kan starte behandling. Det fins også tilfeller med svært hissig sykdom hvor sykdommen nærmest eksploderer uten at vi kan gjøre så mye. Forløpet hos disse kan vare bare noen måneder. Vi har ingen god behandling mot slike hissige forløp som er svært vanskelig og opprivende for pasient og pårørende. Dette er også en krevende situasjon for behandlere.