– Kjølehette kan brukes ved noen kreftformer og kan redusere hårtap. Ved myelomatose har det ikke blitt brukt i Norge, og det har aldri vært noe tema i det internasjonale fagmiljøet. Hvorfor ikke? Forklaringen er enkel. Hovedgrunnen er at kjølehette vil kjøle ned benmargen som er i skallen, og dette kan redusere effekten av kreftmedisinen i området. Skallen er faktisk et område hvor vi ofte ser ødeleggelser av skjelettet ved myelomatose. Selv om vi ikke ser slike ødeleggelser, vil kreftcellene sitte i benmargen i dette området. Det er viktig at kreftmedisinen når frem til kreftcellene. Jeg vil derfor fraråde å bruke kjølehette ved behandling av myelomatose.