– KMML er forkortelse for kronisk myelomonocytt-leukemi. I dette vanskelige navnet er det i allefall to ord som alle har hørt, kronisk og leukemi og disse betegner sykdommen ganske godt. Det er altså en kronisk leukemi med for mange av en celletype som heter monocytter som hører med til de hvite blodcellene.
Sykdommen oppfører seg veldig forskjellig. Den snille varianten har lite symptomer og skal bare observeres uten behandling i første omgang. Sykdommen kan også være mer alvorlig og kreve rask behandling. Det brukes scoringssystemer som bygger på blod/benmargsprøvene for å si noe om hvordan sykdommen oppfører seg hos den enkelte pasient. Dette har også betydning for hvilken behandling som er best å bruke. Hvis du er mer interessert i dette, kan du spørre din kreftlege. Behandlingen er fra "vente og se uten behandling" til benmargstransplantasjon som faktisk kan kurere sykdommen, men som også er en farlig behandling. Medisiner som ofte brukes ellers heter hydroksyurea (tabletter) og azacytidin. Dette var en kortversjon generelt om sykdommen. Det er som sagt stor variasjon i hvordan den forløper, og vi får håpe på den beste varianten.