– KMML er en sjelden form av leukemi med nokså varierende forløp. Når han har KMML1 betyr det at han har den snilleste formen som skal observeres uten behandling. Slik kan det være i flere år, men han må nok regne med at det kan bli forandringer som gjør at behandling må starte opp. Det tar litt tid å bli vant med denne nye situasjonen, men dere vil bli mer fortrolig med det etter hvert. Det er ikke så mange som kjenner til akkurat denne varianten av blodsykdom, og dere vil få best informa- sjon av behandlende lege.