– Flere medikamenter som velcade og thalidomid kan gi polynevropati, mens revlimid ikke er kjent for dette. Både myelomatose og MGUS kan også gi dette uten at medikamenter er inne i bildet, og det er kanskje det som er mest sannsynlig for din far. Det viktigste i en slik situasjon er å utelukke at medikament kan være årsaken, det vil si å slutte med medisiner som kan mistenkes for dette. Det er viktig å utelukke også B-vitamin mangel. Dessverre er det ingen god behandling for polynevropati når man ikke finner noen årsak. Har han blitt undersøkt av nevrolog?