- I utgangspunktet ja, men det er lite kjent om dette. Hvis man har immunsvekkende behandling er det en fare for at vaksinen ikke virker som den skal. Det er jo immunapparatet som gjør jobben som skal til for at vaksinen virker. Det kan være aktuelt å legge inn en pause i behandlingen.