– Alle hematologer i Norge utreder og behandler pasienter med MPN- sykdommer. Det kan nok være noen sentra i utlandet og i Norge som har spesiell interesse for essensiell trombocytose (ET), men det er ikke formalisert som noen egen spesialitet. Utredning og behandling av ET i Norge foregår etter internasjonal standard ved alle Avdelinger for blodsykdommer.