– Med disse opplysningene kan jeg se at du har blitt undersøkt for om du har en blodsykdom i gruppen som heter myeloproliferative neoplasier. Denne omfatter sykdommene polycytemia vera, essensiell trombocytose og myelofibrose. Vanskelige ord. Når de ikke fant en mutasjon JAK2 betyr det at denne prøven var negativ, og det er da mye mindre sjanse for at du har en av disse sykdommene. Hvis den hadde vært positiv (dvs at mutasjonen var til stede), hadde du hatt en av de nevnte sykdommene.
Så her er det negative i prøven positivt for deg.