– I de fleste tilfellene finner vi ingen årsak til MDS. Det er imidlertid kjent at tidligere kreftbehandling med såkalte alkylerende agens (melfalan, alkeran, busulfan) og andre disponerer for MDS. Også kjemikalier som benzen og xylen har også blitt knyttet til MDS. Den enkleste måten for mer infomasjon er å søke på nettet med kombinasjonen «myelodysplastisk syndrom» og «kjemikalier» eller «årsak». Hvis du gjennom arbeid eller på annen måte har vært eksponert for spesielle kjemikalier, kan du nevne dette for din lege.