– Statistikken gjelder fra den alderen du har når du får diagnosen.
Ditt spørsmål gir meg anledning til nevne noe annet som er svært viktig. Statistikk og gjennomsnittlig levetid er treffsikkert på gruppenivå, for eksempel gjennomsnittlig levetid for en gruppe på 1000 pasienter med KLL. Den er imidlertid ikke treffsikker på individnivå, det vil si hvordan det går med akkurat deg. I en gruppe på 1000 KLL-pasienter er det av stor interesse å vite hvor lenge de som lever kortest og de som lever lengst lever. Dette er 3 måneder og 30 år, og statistikken sier ingenting om hvor på denne skalaen du plassere deg!

Det fins forskjellige prøver som kan si mer om leveutsiktene hos den enkelte, og disse blir sikkert tatt hos deg også. Da kan du få litt mer peiling, men fortsatt er det stor variasjon.
Jeg vil også nevne at det er kommet mange nye medikamenter som er svært gode senere år. Vi regner KLL som en av de beste blodkreftsykdommene å få. For å svare på spørsmålet ditt er det fortsatt veldig åpent, og jeg synes du skal vente med å forberede deg på en spesiell tid.