– Det kan oppstå mange overraskende symptomer ved MPN, ett av de er kløe. Noen får kløe når de dusjer og dette kan skyldes mekanisk stimulering av dusjstrålen som gjør at celler i huden skiller ut histamin og signalstoffer. Dette passer kanskje ikke så godt på din beskrivelse. Man må nok ofte bare konstatere at det kan forekomme kløe ved MPN uten at man kan forklare hvorfor. Det første man prøver ut er en allergitablett. Dette kan kjøpes uten resept, men du har antageligvis prøvd dette allerede. Vi vil alltid prøve å finne årsaken til kløen og behandle den. Hos deg må vi tro at det er MPN og hvis du har fått behandling høres det ut som dette har virket på kløen. Vanskelig å si så mye mer. Hvis du vil lese mer om kløe, står det en god artikkel i Store norske medisinske leksikon på nettet.