- Ja, dette anbefales på lik linje med andre i Norge over 18 år. I tillegg har pasienter med hematologisk kreftsykdom de siste 5 årene høy risiko for alvorlig forløp og blir prioritert. Dette gjelder også KML.