Koronavirus er så nytt at dine spørsmål om KML og Sprycel har ikke rukket å bli undersøkt ordentlig. For Sprycel er det angitt flere lungebivirkninger som er vanlige eller svært vanlige. Da har vi en situasjon med to ting som kan påvirke lungene uheldig, koronavirus og Sprycel. Vi bør unngå å få begge deler samtidig. koronavirus kan vi ikke velge bort, mens vi derimot har alternativer til Sprycel som ikke påvirker lungene så sterkt. Det er verdt å vurdere situasjonen i lys av dette, og jeg anbefaler deg å ta opp spørsmålet med din behandlende lege.