- Ja, det er lurt av deg å ta vaksinen. Vaksinen har ingen spesielle bivirkninger hos folk som har et svekket immunapparat. Alle vaksiner virker ved å "lure" immunsystemet til å bekjempe viruset som vaksinen er laget for. Vaksinen er derfor avhengig et godt fungerende immunapparat for å virke bra. Det verste som kan skje ved svekkelse av immunapparatet, er at vaksinen ikke virker så godt som den skal. Ved Waldenstrøm i tidlig fase fungerer immunapparatet imidlertid godt nok til at vaksinen fungerer bra.