Jeg har hatt AML og ble allogen stamcelletransplantert for snart 3 år siden.

De gangene jeg blir syk, selv om det er lett, tar det lang tid å komme på beina igjen. Er det noe jeg må være spesielt forsiktig med i forhold til koronaviruset. Eller holder det å følge de vanlige retningslinjene som blir gitt?