− Det kan gjøres forskjellige cytogenetiske undersøkelser som har prognostisk betydning ved KLL. Det funnet som har størst betydning, heter delesjon 17p. Kort forklart betyr det at kromosom nummer 17 har en forkortelse (delesjon) av den korte armen. Dette er forbundet med en gjennomsnittlig dårligere prognose som blir bedre hvis man behandler med medikament i gruppen signalveishemmer. Disse medisinene heter ibrutinib (Imbruvica) og idelalisib (Zydelig).
Ibrutinib binder seg på celleoverflaten og hemmer et enzym som kalles Brutons tyrosinkinase som er aktivt i en signalvei inni kreftcellene. Denne hemmingen gjør at kreftcellen går til grunne.
Det er riktig at KLL i de fleste tilfelle har gode leveutsikter. Det fins imidlertid varianter som har dårligere prognose og delesjon 17 kan være et kjennetegn på dette. Det er imidlertid grunn til å nevne at variasjonen er stor. Blant de som har delesjon 17 fins det både dårlig og god prognose, selv om den gjennomsnittlige leveutsikten er dårligere. Jeg må også understreke at jeg ikke sikkert kan si at du har delesjon 17 ut fra det du sier.