– Det er riktig at de to sykdommene essensiell trombocytose og polycytemia vera er nokså like. Disse forkortes ET og PV. Essensiell trombocytose kalles også essensiell trombocytemi.

Behandlingen er også nokså lik bortsett fra at årelating brukes ofte ved PV for å få ned Hb-verdien. Disse blodsykdommene er nære slektninger, men med hovedforskjellen at ET har primært økning av trombocyttene, mens PV har primært økning av de røde blodcellene som gir seg uttrykk i høy Hb-verdi eller EVF (også kalt hematokrit). Men det kan også være økning av begge deler samtidig. Da har vi problemer med hvilken merkelapp vi skal bruke og da kaller vi det for uspesifisert MPN. Vi må huske på at naturen/biologien er mer sammensatt enn de enkle boksene for klassifisering som vi bruker. Behandlingen følger uansett de samme prinsippene.
Forventet levealder ved ET og PV er svært god og nærmer seg det som er normalt hvis man ikke hadde sykdommen. Sykdommen klassifiseres som en kreftsykdom, men oppfører seg mer som en kronisk tilstand som man lever lenge med. Men en del kan ha plagsomme symptomer, for eksempel hodepine, og det høres ut som du er en av de. Platehemmende behandling i tillegg til Albyl kan ha av og til ha effekt. Hvis det er slik at du opplever å slite psykisk med sykdommen, kan det også i seg selv gi noen plager. Du bør snakke med din hematolog om dette.