- Pasienter med hematologisk kreft de siste 5 år er plassert i prioriteringsgruppe 4 når det gjelder tidspunkt for å få vaksine. Essensiell trombocytose kommer i denne gruppen. Det er lurt å varsle fastlegen om dette da det ofte er de som melder dette inn.

Jeg må legge til at ET er en mild kreftsykdom og det kan skje at prioriteringene forskyves noe i de forskjellige kommunene. Utover dette er det ingen spesielle hensyn du behøver å ta når det gjelder vaksinen mot Covid-19.