- Vi vil oftest se det an i første omgang for å få et inntrykk av hvorledes sykdommen oppfører seg. Dette kan være svært forskjellig. Man må være sikker på at hun har nytte av cellegiftbehandling hvis dette startes opp. I hennes situasjon er det ikke mulig å kurere sykdommen, men å bremse opp sykdommen hvis celletallene øker. I mange tilfeller kan sykdommen holde seg i ro, og da er det ikke nødvendig å behandle. Den enkleste behandlingen er en tablett som heter Hydorxyurea. Dette er en mild cellegift med lite bivirkninger. Et annet alternativ er Azacytidin, men den gis helst til yngre personer. Disse behandlingene kan gis hvis celletallene øker, ikke hvis de blir lavere. Da vil vi bare se det an og gi transfusjoner ved behov. Benmargstransplantasjon er ikke aktuelt i hennes tilfelle.