– Du må nok regne med at du er i risikogruppen.
Hva betyr det ? Vi kan snakke om 2 forskjellige risikoer. Det ene er risiko for å få virussykdommen. Det andre er risiko for et alvorligere forløp, og det er nok det siste som gjelder mest for deg.
At du har normale blodverdier tyder på at immunforsvaret fungerer bra og jeg tror ikke du er spesielt utsatt for å bli smittet. Det er fortsatt de generelle rådene som gjelder. Det som det er mulig å gjøre noe med er å prøve å unngå å få sykdommen, det vil si ikke komme i situasjoner hvor det er lett å bli smittet. Det er det rådene er rettet inn mot. Dette kan hjelpe en hel del. Det er likevel en tilfeldighetsfaktor som man ikke får bort og helt beskyttet blir man aldri.