– Polycytemia vera (PV) er en «snill» kreftsykdom som du kan leve lenge med. Det gjelder også etter at du har startet med en medisin i tillegg til Albyl E. Dette er ikke begynnelsen på slutten. Interferon brukes til pasienter som er under 60 år. Det er en god medisin, men kan gi en del bivirkninger som gjør at pasienter må slutte. Det må vurderes etter hvert, og du må ta det opp med behandlende lege. Pasienter over 60 år bruker tabletten Hydroxyurea (Hydrea). Grunnen til denne aldersgrensen er at medisinen har litt økt tendens til å gi andre kreftsykdommer. Dette tar tid slik at pasienter ikke rekker å utvikle en ny kreftsykdom når de starter i høyere alder. Grensen på 60 år er satt skjønnsmessig og kan godt flyttes på. Dette kan være et alternativ for deg, men med den risikoen jeg nevnte. Det er ingen grunn til å fortvile over situasjonen. Det er vanlig at man må prøve seg frem for å finne den beste medisinen å bruke.