– Myelofibrose deles opp i to former, prefibrotisk myelofibrose og primær myelofibrose. Det ser ut som du har et tidlig stadium av sykdommen og det kan godt tenkes at det dreier seg om den første formen uten at jeg kan si noe sikkert om dette på opplysningene du oppgir. Prefibrotisk myelofibrose er mer som et forstadium til myelofibrose og har vesentlig bedre prognose. Den behandles ofte bare med Albyl i første omgang.
Prognosen for primær myelofibrose er sterkt varierende, og de beste formene kan holde minst 15 år ved medikamentell behandling hvor en hovedmedisinen er en cellegift som heter Hydrea. Den eneste måten å bli helt frisk på er benmargstransplantasjon som vil bli vurdert hvis du har primær myelofibrose. Dette gjøres imidlertid aldri hvis det dreier seg om prefibrotisk myelofibrose som kan holde seg i ro i lang tid.
Du må spørre din lege om nærmere detaljer om dette.