– MGUS registreres ikke som en kreftsykdom. Den gir likevel en økt risiko for å få myelomatose som du nevner. Risikoen er cirka 1 prosent per år. Det vil si at risikoen for å få dette frem til 60 år er 20 prosent når du er 40 år i dag. Men sjansen for å få det første året er bare 1 prosent.

Denne risikoen kan vurderes litt forskjellig. Risikoen er jo mye økt i forhold til ikke å ha MGUS, men den er lav for hvert år fremover.

Det fins dessverre ingen måte å bremse denne utviklingen på. Det beste man kan gjøre er å følge det med kontroller som varierer fra fire ganger i året til en gang i året. Det er vanlig å starte med fire ganger og redusere hvis det ligger helt stabilt de første årene. Det er også et poeng at du tar kontakt med fastlegen hvis du får symptomer som slapphet, smerter eller annet.