– Hvis også din tante er på farssiden, kan det se ut som dere kan ha et anlegg for dette. Det er en spesialoppgave å finne mer om dette. Dette skjer ved en avdeling for genetisk veiledning. Fremgangsmåten er å kontakte fastlegen din som så må henvise deg til en slik avdeling som finnes ved universitetssykehusene i Norge. En slik utredning vil kunne gi svar på om dere har et arvelig anlegg i familien, og om du har arvet dette. Det er ikke alltid at svarene er helt klare, og en slik utredning kan også føre med seg en del usikkerhet. Det kan være lurt å tenke gjennom dette og diskutere det med fastlegen før dere eventuelt setter i gang en slik utredning.