– Vincristin er et gammelt medikament som er et hovedmedikament ved akutt lymfatisk leukemi (ALL) både hos barn og voksne. Det er dessverre også godt kjent at det kan gi smerter, først og fremst nervesmerter. Dette kan av og til bli så ille at det begrenser bruken av det. Dette har vært blitt undersøkt mye tidligere, men det er begrenset hva man kan gjøre med det utenom å redusere dose eller ta pauser i behandlingen. Det fins medisiner som brukes mot spesielt nervesmerter som blir prøvd, men de er ikke så effektive som vi hadde ønsket. Jeg tror det er lite forskning på hva man kan gjøre for å få mindre smerter med denne medisinen i dag. Det beste man kan håpe på er at det kommer nye medisiner som kan erstatte og som ikke har denne bivirkningen. Men det er et veldig godt medikament mot ALL som vi i dag ikke kan greie oss uten.